Följ Green Cargo

Taggar

rapporter

transporttjänster

broschyr

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018

Dokument   •   2019-02-14 09:00 CET

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Dokument   •   2018-10-24 10:30 CEST

Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q2 2018

Dokument   •   2018-08-09 08:30 CEST

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Dokument   •   2018-04-24 08:00 CEST

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2017

2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat systematiskt med att förbättra vår kvalitet, öka vår effektivitet och minska våra kostnader. Vi har på ett ännu bättre sätt än tidigare levt upp till kundernas krav på de tjänster vi levererar, vilket vi ser i utvecklingen av våra nyckeltal. Vill du beställa en tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kontakta miljo@greencargo.com.

Bokslutskommuniké Q4 2017

Bokslutskommuniké Q4 2017

Dokument   •   2018-02-08 09:00 CET

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Dokument   •   2017-10-25 08:00 CEST

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

Dokument   •   2017-08-11 08:30 CEST

Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport Q1 2017

Dokument   •   2017-04-26 08:00 CEST

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Dokument   •   2016-10-26 10:32 CEST

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Dokument   •   2016-08-09 10:00 CEST

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Dokument   •   2016-04-26 10:00 CEST

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Vi nådde samma höga nivå på vårt säkerhetsarbete som rekordåret 2015 och kvaliteten förbättrades på ett sådant sätt att kundnöjdheten i december månad är den högsta sedan vi började mäta. Den ökade omsättningen och de nya transportavtalen bekräftar att vi är på rätt väg med vår tillväxtstrategi.

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Hösten 2013 inledde vi den största effektiviseringen och moderniseringen i Green Cargos historia. Vi skulle vända flera års förlustsiffror. När vi summerar 2015 så är det med glädje jag kan konstatera att åtgärderna ger effekt. 2015 var ett år med positivt rörelseresultat.

Bokslutskommuniké Q4 2016

Bokslutskommuniké Q4 2016

Dokument   •   2017-02-09 07:57 CET

Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2016
Miljömärk era godstransporter

Miljömärk era godstransporter

Dokument   •   2017-01-10 11:30 CET

En styrka för varumärket

Green Cargo Railwise

Green Cargo Railwise

Dokument   •   2017-01-10 11:27 CET

Transportanalys av ditt företags logistik

Green Cargo företagsbroschyr

Green Cargo företagsbroschyr

Dokument   •   2016-12-16 12:29 CET

Vi erbjuder ett nätverk som ingen annan, från norr till söder, från öst till väst. Med järnvägen som bas transporterar och levererar vi från dörr till dörr, nationellt och internationellt. Och allt kommer med en stor klimatvinst. Fakta är att om ert företag har uttalade klimatmål för transporter, så är järnvägen det enda transportslaget med i princip noll i CO2-utsläpp.

Kundtidningen Axel, nr 2 2016

Kundtidningen Axel, nr 2 2016

Dokument   •   2016-10-06 16:43 CEST

Axel är nu ute med aktuella ämnen kring logistik och hållbarhet. I det här numret får vi läsa om Clas Olsons logistik, Arlandas flygbränsle och även järnvägens historia i Sverige. Samt en hel del notiser om transporter och miljö förstås. Önskar dig en god läsning!