Följ Green Cargo

Anders Lindström, lokförare och instruktör, berättar om ett omväxlande arbete

Blogginlägg   •   Apr 09, 2019 13:19 CEST

Anders Lindström arbetar som lokförare och instruktör på Green Cargo. Ett omväxlande arbete och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kör han tåg, en annan växlar han åt kund och den tredje håller han i utbildningar, följer upp eller examinerar lokförare eller bangårdspersonal.

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Av cirka 1 900 medarbetare arbetar ungefär 850 som lokförare, 120 av dessa är så kallade instruktörer. Instruktörer används för att hålla i utbildningar för både lok- och bangårdspersonal.

Inom järnvägsbranschen måste alla lokförare utbildas internt för att få köra specifika lok, oavsett om föraren är nyutexaminerad eller erfaren men behöver vidareutbildning. Instruktörerna är i regel även bland de första som nyutexaminerade lokförare träffar. Den bild instruktörerna förmedlar av Green Cargo som företag kan många gånger påverka var de nya lokförarna väljer att arbeta kvar. Instruktörerna har därför en mycket viktig roll på Green Cargo.

Jag har arbetat på Green Cargo sedan bolaget startades 2001 men har nästan 25 år års erfarenhet inom järnvägsbranschen. Idag arbetar jag som lokförare och instruktör. Det är en bred roll eftersom jag både kör tåg, utbildar och examinerar personal samt arbetar som stöd för närmaste gruppchef och produktionspersonal gällande exempelvis produktionsupplägg på orten där jag är stationerad.

Som instruktör är en av de största utmaningarna att hålla bra utbildningar så att eleverna förstår men också tycker det är roligt och intressant. För mig är det också viktigt att vara med och bidra till en trygg och säker arbetsplats där alla trivs. Jag vill vara en bra förebild och företagsrepresentant när jag möter människor både på och utanför arbetstid.

Att arbeta som lokförare innebär mycket eget ansvar och krav på expertkunskaper inom det lok- och vagntekniska området. Att vara påläst och förberedd på vad som ska göras är viktiga parametrar för att jag ska kunna leverera mina åtaganden internt.

Om jag ska kunna vara en bra instruktör måste jag ha koll på, och kontroll över, vad som ska utföras men även hur det ska utföras. Det är viktigt att vara tydlig och kunna hitta de eventuella kunskapsbrister som finns och hjälpa den som behöver mer utbildning. Vi instruktörer vill hela tiden bidra till att ge bästa möjliga förutsättningar till den personal som arbetar på Green Cargo.

Det finns många saker som är bra med att arbeta på Green Cargo. Framförallt är det omväxlande med tågkörning ena dagen och utbildning eller examinering den andra. Sedan tycker jag att vi har bra anställningsvillkor med ersättning för sjukvård, medicin samt friskvård och att vi är duktiga på att ta hand om vår personal. Vi är den största godsoperatören på järnväg idag och det finns alltid någon kollega som kan hjälpa till var man än befinner sig. Dessutom tror jag att det kommer ske en överflyttning av gods till järnväg de kommande åren vilket känns mycket spännande!