Följ Green Cargo

Balans i transportpusslet

Blogginlägg   •   Sep 02, 2016 15:00 CEST

De internationella transportbalanserna varierar säsongsbetonat under året. Under sommaren minskar flödet till Sverige och då blir det också under vissa perioder svårare att hitta transportkapacitet ut ur landet. En av järnvägens fördelar är att det går att planera kapacitet, både då det gäller import och export över Sveriges gräns.

Under sommarmånaderna är det semestertider, många flöden minskar och verksamheter ser till att skicka iväg gods i god tid innan eventuella stängningar hos tillverkare och mottagare. Sverige tar varje år in en mängd handelsvaror från Europa och i dessa importflöden kan man urskilja detta mönster. Många tillverkare i Europa stänger helt under vissa veckor mitt i sommaren och olivoljan från södra Europa står redan på hyllorna i de svenska matvarubutikerna, redo att inhandlas till marinad inför grillsäsongen.

Detta medför att det under vissa perioder inte finns ett lika stort transportbehov från Europa upp till Sverige. Samtidigt så ser vi ett annat behov då det gäller exportvolymerna, alltså mestadels industriprodukter, som skickas ut från Sverige. Tidigare har vi varit vana vid en industrisemester, då fabriker stängde igen och de anställda fick sin sommarledighet. Trots att en hel del tillverkning fortfarande går ner i varv under sommarmånaderna är det numera till viss del andra krav på svensk industri som styr. I en ökad konkurrens och med ett annat sätt att producera så håller fabrikerna ofta igång verksamheten även över sommaren vilket också innebär att det finns ett behov av transporter för att få ut exportgods även under denna period.

Järnvägen drar till viss del också ner på kapaciteten över sommarmånaderna men grunden för trafiken är en långsiktig planering och koordinering av tågen utefter de transportbehov som finns och därför kan järnvägstransporter ofta erbjuda kapacitet även när det är brist inom andra transportslag på grund av obalans i vad som importeras och exporteras under vissa perioder.

Naturligtvis är det bäst även för järnvägstransporter om det finns en balans, och de vagnar som lossas hos en mottagare bör återlastas i närområdet. För alla som jobbar i transportbranschen, oavsett om det gäller transporter på järnväg eller annat transportmedel, så är en av de stora utmaningarna att hitta jämna flöden eller sätt att jämna ut flödena på för att få bästa möjliga ekonomi i affärerna. Detta gäller inte enbart under sommaren utan är alltid av stor vikt. Lastade vagnar som går till en mottagare, det kan exempelvis vara en fabrik som tar emot insatsvaror till sin produktion, ska under optimala omständigheter gå ut från samma fabrik med ny last mot ny mottagare.

Ofta finns det ingen möjlighet att göra så eftersom fabriken i sin tur säljer de färdiga varorna till kunder som tar emot små volymer eller inte har järnvägsspår vid sina verksamheter. Det kan också vara så att de vagnar som kommer med varor in till en fabrik eller till ett lager inte passar för det gods som sen ska ut ur fabriken eller lagret igen. Då måste tomvagnarna omdisponeras, gå tomma från lossningsställe till en ny plats där de kan lastas igen. Eftersom tågtransporter har en räls att förhålla sig till och då alla mottagare och avsändare inte är spåranslutna så är det viktigt att man då har goda logistiklösningar för att komplettera järnvägstransporter med terminaltjänster och vägtransporter för att man faktiskt ska kunna utnyttja järnväg för transporter av många olika godsslag.

Trots vissa utmaningar i transportpusslet både då det gäller säsongsbetonade volymvariationer och det faktum att det inte alltid finns givna återlaster så går det att med planering och kompletterande tjänster som lagerhållning att jämna ut balanserna för bästa möjliga service till kunden, även under sommaren.

Maria Löhr, säljare import/export