Följ Green Cargo

Det finns inga genvägar till hållbar logistik

Blogginlägg   •   Sep 29, 2015 14:25 CEST

I går kväll slog bomben ner. Transportstyrelsen drar in Järnvägsoperatören TX Logistiks trafikeringstillstånd i Sverige, men de facto även i Norge och Danmark och det med omedelbar verkan. Tågen kommer att stå stilla från måndagen den 5 oktober. Även om jag då och då misstänkt att det finns aktörer i branschen som i sin iver att hålla sina kostnader nere frestas att bortse från delar av de säkerhetsföreskrifter som omger järnvägsföretagen, hade jag inte förväntat mig att Transportstyrelsen skulle ta till storsläggan och faktiskt dra in ett tillstånd. Icke desto mindre är det synnerligen rätt och välkommet om bristerna är sådana som Transportstyrelsen anger i sitt beslut.

Hur ska man då förhålla sig till det här? Ja, min första tanke blir klart att identifiera vilka affärsmöjligheter det ger oss på Green Cargo. Vilka kunder och flöden har TX Logistik och hur kan vi hjälpa både deras kunder och oss själva genom att ta över dessa transporter? Den enes bröd och så vidare…

Men det är naturligtvis bara en kortsiktig feltanke. Nästa tanke måste bli en annan. Den här händelsen är naturligtvis negativ för alla oss som slåss stenhårt för att logistikköparna ska välja fler hållbara alternativ när de sätter förutsättningarna för och fattar beslut om sina logistikkedjor. Inte bara för att hållbara val automatiskt ger oss på Green Cargo mer affärer utan också för att jag personligen är övertygad om att vi som samhälle på allvar nu måste röra oss i en mer hållbar och klimatvänlig riktning. Och transportsektorn är kanske det sista stora området där det finns stor potential till klimateffektivare lösningar.

Järnvägstransporter är det ojämförligt mest hållbara sättet att transportera gods på och att då en aktör får sitt tillstånd indraget kan det inte vara något annat än negativt för förtroendet för alla oss i branschen och våra möjligheter att åstadkomma hållbara lösningar.

Vad beror det här på då? Ja, det kan egentligen bara ledningen för TX Logistik svara på och det finns säkert flera anledningar till det. Jag kan bara konstatera att TX Logistik medvetet tagit genvägar för att stärka sin konkurrenskraft på marknaden och ta fler affärer. Att göra det med säkerheten som insats är helt oacceptabelt.

Det här visar att det inte alltid är rätt att gå för lägsta pris. Det finns annat som måste vägas in. Vill man ha en långsiktigt hållbar logistiklösning så måsta man se till helheten och väga in faktorer som just säkerhet, tillförlitlighet och förmåga att vara långsiktig.

Det finns inga genvägar till hållbar logistik.


Jan Kilström, VD, Green Cargo