Följ Green Cargo

Effektiv och smart logistik i samverkan, för kundernas bästa

Blogginlägg   •   Okt 13, 2015 14:45 CEST

Transport- och logistikmarknaden består av många olika aktörer, bland annat speditörer, åkerier, terminaler, rederier och järnvägsoperatörer. Ibland så konkurrerar vi om kunderna, ibland samverkar vi. Vi har olika färdigheter och styrkor beroende på var vi befinner oss i värdekedjorna och vilka resurser, utrustning, personal och system vi har tillgängliga.

Det finns många bra exempel från Green Cargo på lyckad samverkan för att få till kundanpassade och effektiva lösningar. Att kunna sy ihop olika lösningar med en eller flera duktiga partners har visat sig vara framgångsrikt, men kräver noggrannhet och förmåga att se till kundens bästa

Inlandståg AB med huvudsäte i Jämtlands Län och Grenland Rail AS i Norge är exempel på bra partners för Green Cargo för att få till smart järnvägslogistik – både internationell och nationell.

I Jämtlands- och Västernorrlands län har vi tillsammans med Inlandståg AB fått till stabila lösningar med järnväg för transporter av i första hand torv, massaved, trävaror, returpapper och skrot, samt även färdiga bilar och stål. Ibland är vi huvudman mot kunderna, ibland så är vi underleverantör till Inlandståg AB.

Vår samverkan har inneburit att järnvägen når längre än bara till och från de större noderna i landet. Inlandståg AB – med Hasse Jonsson och Ulf Jaarnek i förarsätet, ivrigt påhejade av deras VD Otto Nilsson – är skickliga på att köra där det krävs ”trådlöst” på Inlandsbanan och tvärbanor. Det betyder att de kör med diesel och numera även med rapsolja. De växlar lokalt i Östersund och hos kunderna och de tillför mycket kreativitet och entreprenörskap i lösningarna. – utan att tumma på säkerheten. Dessutom har de en stark lokal förankring hos industri och handel i delar av Norrland. Mycket mer än vad vi på Green Cargo har. De känner också väl till alla spår och lastnings- och lossningspunkter i inlandet, vilket krävs när man vill transportera för bland annat skogsindustrin.

I Norge samverkar vi också med lokala logistikföretag, terminaler – exempelvis Rail Terminal Drammen – och även andra järnvägsoperatörer. I vårt grannland ser vi just nu en ökad efterfrågan på järnvägslogistik, i synnerhet import till men även export från Norge. Då gäller det att vara lösningsorienterad.

Grenland Rail AS – med Heimon Winkelman och Terje Wold i förarhytten – kompletterar Green Cargos järnvägslösningar i Norge med matardragningar, både korta och långa sträckor, lokala växlingar samt transportstyrning via deras partner Rail Logistic Norway. Det är en liten och mycket kompetent järnvägsoperatör som känner väl till de lokala förutsättningarna i hela Norge. De har stort fokus på sina säkerhetssystem och är samtidigt flexibla, vilket behövs även när man kör järnväg. Vi transporterar tillsammans med Grenland Rail bland annat ”tømmer”(rundvirke), stål, pappersrullar, hygienpapper och livsmedel på järnväg. Det är mycket importtill Norge, och numera även faktiskt en del gods från Norge.

Det är viktigt att man ser till kundernas transport- och logistikbehov i första hand. Då måste vi ta fram den bästa lösningen för varje affär och gärna i samverkan med bra partners. Det betyder inte att vi nödvändigtvis ska vara bundna till för många generella samarbeten inom branschen, utan varje affär och transportflöde ska prövas utifrån vilka som löser det bäst. I Jämtland gör vi det just nu bäst tillsammans med Inlandståg AB. I Norge, vad gäller matardragningar och växlingar, gör vi det mycket bra tillsammans med Grenland Rail AS.

Björn Thunqvist, affärs- och marknadsutveckling och strategisk försäljning