Följ Green Cargo

En jylländsk saga om internationella transporter

Blogginlägg   •   Okt 23, 2015 14:45 CEST

”Svensker i nød!” säger den danska kvinnan till ett par män som springer ut från mässhallen mot sina bilar i den västdanska staden Herning samtidigt som de försöker undvika regnet som forsar ned. De stannar upp och får snabbt förklarat för sig på danska att spårväxelklotet som användes under mässdagarna av de svenska utställarna, för att ge en inblick i järnvägsvärlden inte bara spelar en tung roll inom rälsinfrastrukturen, den har en faktiskt tyngd också som gör den måttligt mobil och därtill omöjlig att själv lyfta in i bilen. Den danska kvinnan, tillika utställare för en lokal jylländsk verksamhet, insåg snabbt den svåra utmaningen och hjälpte utan en sekunds tvekan en svensk kollega, trots att rekryteringen av bärhjälp skulle bli svår med tanke på både väder och det faktum att det var mässans sista dag.

Efter två misslyckade försök att lyfta klotet till bilen med hjälp av våra nyvunna danskars hjälp, tackar en tredje person vänligen för erbjudandet att hugga i men får avböja på grund av ryggproblem samtidigt som de två första försiktigt hastar iväg mot sina bilar och urskuldar sig med att de har tidspress.

Just tidsbrist och stress är också vanliga fenomen på den internationella ­transportmarknaden där kortsiktighet och ett ensidigt betraktande av transportlösningen ur ett strikt standardtänk tvingar fram snabba lösningar men tyvärr med ett för kort ”bäst-före-datum”. En vanlig reaktion som jag ofta får från marknaden när temat internationella järnvägstransporter står på agendan är nyfikenhet kring transportformen samtidigt som det råder en allmän uppfattning om att järnvägen är ett transportsätt som användes förr men inte används längre. Detta är självklart en utmaning för hela järnvägsbranschen även om det är en svårighet att hitta en fungerande och hållbar logistiklösning oavsett transportform. En väsentlig skillnad för järnvägen är emellertid komplexiteten särskilt när det kommer till internationella transporter där samarbetet mellan Europas järnvägsoperatörer måste fungera, oavsett om det gäller privata eller statliga aktörer. Vidare försvåras transportlösningen av infrastrukturen i de fall där kunden saknar en direkt spåranslutning, vilket i sin tur påverkar kostnadsbilden negativt.

För att vi därför ska kunna upprätthålla en hållbar transportform, i fler avseenden än just miljöaspekten, gäller det för järnvägen att utveckla sig till en stark partner till nya företag som idag ser asfaltsvägen som enda möjliga transportkanal. För att vi ska nå ditt bör vi, å ena sidan, sträva efter en ökad flexibilitet från järnvägens sida för att tillmötesgå marknadens internationella transportkrav på ett snabbare och effektivare sätt. Å andra sidan är det lika viktigt att förmå marknaden att tänka utanför den standardiserade trailern och dess 33 pall och istället inse att järnvägen erbjuder flera olika lastlösningar som i många fall kan vara bättre lämpade för godset. Genom exempelvis Green Cargos internationella säljkanal, Nordisk Transport Rail, erbjuds kunder en internationellt erfaren och lösningsorienterad järnvägsspeditör som genom kunnande och kontakter hittar vägen fram för gods på järnväg i Europa. Det är viktiga egenskaper och nyckeln till framgång inte bara för den internationella godstrafikens utveckling utan också i utmaningen att lasta ett spårväxelklot.

Efter ytterligare några försök att hitta bärhjälp så hittade vi till slut ett par lokala jyllänningar som efter att de satt bägarna med öl till sidan, tog ett fast grepp om spårväxelklotet och med gemensamma krafter lyckas vi få upp den på bilen. Ett samarbete över landsgränser löste problemet.

Wictor Rössler, internationell säljare/speditör