Följ Green Cargo

​En kritisk kugge i Sveriges maskineri

Blogginlägg   •   Apr 21, 2020 11:00 CEST

I slutet av mars skrev jag ett blogginlägg och inledde då med texten ”Vi lever i en upp-och-nervänd värld sedan ett par veckor tillbaka och effekterna av coronavirusets framfart är fortfarande i högsta grad svårbedömda”. Knappt fyra veckor senare kan jag bara konstatera att vi fortfarande befinner oss i en högst besynnerlig tid som kommer att analyseras och knådas i framtida historieböcker.

Jag tycker att Green Cargo hittills har visat att vi är bra på att hantera kriser och jag hoppas att våra kunder och andra samarbetspartners upplever detsamma. Vi sammanträder dagligen i olika tvärfunktionella sammansättningar för att snabbt kunna prioritera och göra de justeringar som är nödvändiga för att upprätthålla vår verksamhet. Vi ser hittills att antalet bokade vagnar håller sig på en någorlunda stabil nivå samtidigt som vi ser att en del kunder flaggar för viss nedgång. Något som vi givetvis hanterar genom en aktiv och löpande kunddialog. Det är en fin balansgång att gå nu när alla företag ser över sin verksamhet och gör justeringar i produktion och behov.

Att godstågen i stor utsträckning fortsätter att rulla känner jag mig oerhört stolt över. Att kunna vara en kritisk kugge i Sveriges maskineri och hjälpa till att hålla samhället uppe i en tid som denna är något jag vet att alla vi som arbetar på Green Cargo känner stolthet över.

Svensk industri håller världsklass och bidrar till landets tillväxt. Exportintäkterna är grundläggande för hela Sveriges välfärd. Godstransporter på järnväg, både i Sverige och i övriga Europa, har alltid varit en central del av det blodomlopp som transportsystemet utgör och vi ser det än mer tydligt nu i pågående pandemi. Vi måste dock säkerställa vår förmåga att kunna växla upp och bidra till att accelerera återhämtningen när den tiden är inne. Och för att det ska fungera är det än mer viktigt med väl fungerande infrastruktursatsningar för hållbara transporter.

Det är spännande att se den snabba utveckling som sker hos alla transportslag med nya bränslen, ökad andel elektrifiering och bättre fordon. Men vi måste se nyktert på storleken på det transportarbete som sker på järnvägen och dess betydelse för svensk basindustri – både idag och i en framtid. Vi måste våga vara kortsiktiga eftersom vi behöver klara dagens utmaningar för att dessutom klara morgondagens. Koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 – det är mindre än 10 år kvar. Vi vet vad som kan göras här och nu i ett system som har varit elektrifierat i över hundra år.

Vi har precis sammanställt en broschyr där vi vill utmana till nya sätt att tänka för framtidens transporter. Det handlar om att se helheten – allt från nedrivna kontaktledningar och rälsbrott till klimathot och till hur vi formar en gemensam, hållbar framtid.

Ted Söderholm, vd Green Cargo