Följ Green Cargo

Ett mycket händelserikt 2016

Blogginlägg   •   Dec 20, 2016 09:00 CET

Så går vi mot slutet av ytterligare ett år. Ett år som har varit mycket händelserikt på många sätt. För oss på Green Cargo har det varit ett år som gått upp och ner. En lite stökig start i januari bland annat till följd av en allvarlig urspårning i Frövi ett par veckor före jul, följdes av några månader med ökade volymer och stadigt förbättrat resultat. Därefter var det trögare igen och vi brottas fortsatt med lönsamhetsproblem. Detta trots de stora effektiviseringar vi har genomfört under senare år. En del av detta är av engångskaraktär och en konsekvens av våra satsningar i Norge och nystartade pendlar.

Det beror dock också på fortsatt stenhård prispress på marknaden mycket på grund av låga kostnader för lastbilstransporter och ökade kostnader i form av längre transporttider och ökade banavgifter. Det blir allt trängre på spåren mest på grund av ökad persontrafik och det tillsammans med stora underhållsarbeten på järnvägsanläggningen gör att våra gångtider ökar och med dem kostnaderna. Allt det här är utmanande men det är något vi måste förhålla oss till. Ytterligare ett tecken på den svåra konkurrenssituationen kom i början av december då ännu en aktör tvingas kasta in handduken genom konkursen i RushRail. Det här sker samtidigt som efterfrågan på bra järnvägslösningar är större än någonsin tidigare. Det kan man kalla en paradox.

Vi har under hösten tittat på olika scenarier och vägval för vår fortsatta utveckling och kommit fram till att vägen till framgång och uthållig lönsamhet på en tillräcklig nivå är tillväxt tillsammans med fortsatta effektiviseringar. Vi kan se stor tillväxtpotential i såväl traditionella branscher som inom branscher som idag har låg järnvägsandel i sina transporter. Vi kan också se stora möjligheter i lösningar mellan våra hemmamarknader Sverige och Norge och kontinenten. Här är vår satsning på Belgium Direct med kort ledtid mellan Malmö och Antwerpen ett bra exempel.

Vi har också fattat beslut om en rad andra effektiviseringsåtgärder där en flytt av huvudkontoret från Solna till Hallsberg och en neddragning av vår administrativa personal med cirka 60 tjänster är viktiga komponenter. Det här gör vi för att bli mer konkurrenskraftiga och därmed förbereda för tillväxt.

En viktig del av vår tillväxtambition är vår satsning i Norge. Efter en tuff start under året kör vi nu totalt sex avgångar per dag mellan Oslo och fyra städer i Norge. Den här trafiken kopplas sedan ihop med lösningar till och från Norge som Göteborg och Skåne till Oslo, och vidare till våra internationella linjer Italy Direct, Skandviking och Belgium Direct. Här är vi övertygade om att det finns stor potential till ökade volymer.

Med det önskar jag alla en avkopplande och trevlig jul- och nyårshelg så ses vi under ett spännande 2017!

Jan Kilström 
VD Green Cargo