Följ Green Cargo

Från idé till hållbar lösning

Blogginlägg   •   Jul 03, 2017 12:54 CEST

Vi har full aktivitet på flera håll i skapandet av nya hållbara logistiklösningar som alla handlar om samarbete, lyhördhet, framåtanda och kreativitet. Enkelt? Nix. Det finns många och svåra utmaningar i att skapa en hållbar logistiklösning och därför är det viktigt att vi ständigt utvecklar våra förmågor i alla steg från idé till lösning.

Visste du att järnvägstransporter är i särklass det effektivaste sättet att minska CO2-utsläppen från transporterna? Om du transporterar ett ton gods och tillåter max ett kilo i CO2 utsläpp kommer du 20 km med en lastbil, men hela 9000 km med våra eldrivna tåg.

Hållbarhet för oss handlar om att förena järnvägens fördelar med smarta, genomtänkta logistiklösningar som tillför något av värde. Ganska ofta ingår vi som en integrerad del i kundens produktions/logistikprocess mellan lagerpunkter eller produktionsenheter. I andra lösningar ansvarar vi för logistiken av den färdiga produkten. Lika ofta har vi hand om transporter av råvara in i kundens produktionsprocess.

Jag är väldigt nöjd med vårt första halva år. Vi har ökat i volym och intäkter jämfört med förra året och vi har fått förtroende från kunder i flera nya affärer under året. Men vi nöjer oss inte med det förstås. Vi följer kundnöjdheten på veckobasis och är mycket måna om att våra kunder är nöjda med Green Cargo, dess medarbetare och de logistiklösningar som vi ingår i. Därför uppskattas återkoppling både positiv återkoppling och återkoppling kring sådant som behöver förbättras.

Slutligen, från och med juni samlas våra enheter Försäljning, Kundservice, NTR och Affärsutveckling inom avdelningen ”Marknad” vilket är en nygammal benämning som kommer till nytta igen. Fokus är att skapa, driva och utveckla nya smarta och innovativa logistiklösningar något vi alla brinner för.

Mycket nöje med läsningen av sommarens nyhetsbrev.

Trevlig sommar!

Richard Kirchner
Marknadsdirektör