Följ Green Cargo

Gästbloggare Rickard Gegö: Åkeriföretagen välkomnar Skatteverkets granskning

Blogginlägg   •   Mar 07, 2016 11:15 CET

Skatteverket granskar just nu åkeribranschen och hittills har fel hittats hos 40 av 50 företag. Bloggen Hållbar logistik bad Sveriges Åkeriföretag beskriva sin ståndpunkt. ”Effektiva kontroller är avgörande för åkerinäringen och för våra medlemmar är det självklart att följa gällande lagar”, skriver Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag.

Skatteverket har under en längre period undersökt ett antal åkeriföretag. Anledningen till den fördjupade undersökningen är en av Skatteverkets tidigare utredningar, där en stor andel av transportbranschens företag ansett sig vara utsatt för konkurrens från skattefuskare.

Under flera år har Sveriges Åkeriföretag inom ramen för vårt initiativ Fair Transport samarbetat med Skatteverket för att få deras hjälp med att stötta den seriösa åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag ingår i Stora branschgruppen, ett samarbete mellan branschorganisationer, fack och myndigheter (såsom Skatteverket), där organisationerna samarbetar för att påverka politiken.

Till politiker och myndigheter har Sveriges Åkeriföretag påpekat att det saknas information, mätningar och statistik som korrekt visar hur många utländska företag och lastbilar som finns och verkar här i landet. Den officiella statistiken inkluderar inte transportarbete som utförs av utländska fordon, och blir i bästa fall inkorrekt, i sämsta fall vilseledande. Enligt vår bedömning har andelen utländska bilar ökat på svenska vägar. De trafikräkningar vi genomfört de senaste åren visar att den andelen fortsätter öka.

Det riskvärderingssystem som ska få riktigt grova överträdelser att fastna i nätet hos Transportstyrelsen är helt beroende av de kontroller som utförs på väg av trafikpolisen. Vi har undersökt hur många trafikpoliser med kompetens för tunga transporter som är i tjänst i hela landet. De är 150 totalt. Följden blir alltså att många – för många – aldrig hamnar i riskvärderingssystemet som också ska motverka fortsatta överträdelser.

Vi välkomnar så klart Skatteverkets undersökning. Det finns många seriösa åkeriföretag, och de behöver vår, men framför allt myndigheternas, stöd att motverka fel, brister och fusk. I den dialog vi haft med Skatteverket har vi tagit upp problemen med oseriösa aktörer på den svenska marknaden. Och bristen på offentliga registeruppgifter om de utländska företagen, den utländska arbetskraften samt utlandsregistrerade fordon, försvårar polisens arbete med att lagföra brott ännu mer.

Vi har med initiativet Fair transport börjat med oss själva. De medlemsföretag som är med i Fair Transport åtar sig ett särskilt ansvar vad gäller trafiksäkerhet, miljötänk och goda arbetsförhållanden. Men det är viktigt att alla led i transportkedjan tar ansvar, från varuägare till mottagande kund.

För våra medlemmar är det självklart att man ska följa gällande lagar och regler. Effektiva kontroller är avgörande för en fungerande åkerinäring. Därför fortsätter vi vår dialog med Transportstyrelsen, Skatteverket och Trafikpolisen och ger förbättringsförslag som ska leda till en sundare transportnäring.

Tack för ordet,

Rickard Gegö, VD i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917. Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Åkerinäringen omsätter 108,3 miljarder kronor, det vill säga ungefär 4 procent av BNP, och sysselsätter drygt 86 000 människor. Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag och cirka 7000 har valt att vara medlemmar hos oss.