Följ Green Cargo

Godstrafik som bidrar till ökad biologisk mångfald

Blogginlägg   •   Jun 13, 2019 10:00 CEST

För ett par veckor sedan kom en ny rapport från FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Rapporten är en omfattande studie av livet på jorden och rapportens innehåll är alarmerande. Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Vi människor missköter vår planet och förstör planetens förmåga att förnya de resurser vi är beroende av för att överleva. Rapporten bekräftar också att vi står inför en ny massutrotning av arter, vilket är ett stort hot mot mänskligheten.

Forskarna som skrivit rapporten slår även fast att utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare. Om vi inte aktivt agerar och hanterar problematiken riskerar upp till en miljon arter att försvinna, många redan inom det närmaste årtiondet.

I en nationell rapport, som Naturskyddsföreningen nyligen la fram, ser vi att trenden ser likadan ut i Sverige som internationellt. Naturskyddsföreningens rapport visar att endast 20 procent av naturtyperna och 40 procent av de rapporterade växt- och djurarterna i vårt avlånga land mår bra. Något måste göras.

Svenska regeringen och EU har högt uppsatta mål för att minska vår klimatpåverkan. Vårt nationella mål är att minska utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till 2030, vilket är en del av att bli ett av världens fossilfria länder och nå noll nettoutsläpp från växthusgaser 2045. Men det handlar inte bara om att sänka koldioxidutsläppen längre. Vi måste även aktivt arbeta med att stärka den biologiska mångfalden för människans överlevnad.

Green Cargo är en viktig samarbetspartner för det svenska, men även det skandinaviska näringslivet. Dygnet runt fraktar våra godståg både råvaror och förädlade produkter till industrier i olika delar av Skandinavien och till kontinenten. Slutprodukterna tar i många fall tåget även till konsumenterna i ett hållbart logistiksystem som lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion men också till en bättre miljö.

Vi bidrar till minskad miljöpåverkan. Drygt 95 procent av vårt transportarbete utgörs av eldrivna lok där elen är producerad med vattenkraft. Men tillsammans med våra kunder kan vi göra mer och på riktigt bidra till att förbättra den biologiska mångfalden. Som det enda bolaget inom tunga godstransporter på järnväg kan vi erbjuda våra kunder Bra Miljöval-märkta transporter.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Den är en tredjepartsmärkning, som inte är kopplad till varken säljare eller köpare och den ställer krav på låg användning av fossil energi. Dessutom ställs det hårda krav på hur elen produceras till de eldrivna transporterna.

Genom att Bra Miljöval-märka transporter tas mer hänsyn till djur och växter. Från varje köpt kWh el avsätts medel till olika miljöfondsprojekt i syfte att motverka och reparera skador som redan inträffat. Det innebär att när våra kunder köper Bra Miljöval-märkta godstransporter bidrar de till att reparera miljöskador från elproduktionen som exempelvis rivning och återställande efter små ineffektiva gamla vattenkraftverk eller att skapa vattenvägar för fiskar runt vattenkraftverk så att de överlever sin vandring. Det bidrar till öka den biologiska mångfalden.

Det har varit och är mycket fokus på klimatförändringarna och de utsläpp som transporter genererar. Det måste det också vara. Men vi måste även fokusera mer på hur vi fortsatt värnar den biologiska mångfalden, som är minst lika viktigt för vår överlevnad

Läs IPBES rapport »

Lina Holmgren
Hållbarhetsstrateg Green Cargo