Följ Green Cargo

Green Cargo utvecklar fler effektiva transportlösningar tillsammans med kunderna i nytt forum

Blogginlägg   •   Mar 06, 2018 11:46 CET

För oss på Green Cargo omfattar hållbarhet en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Vi är en hållbar logistikpartner och ett samarbete med oss ska ge våra kunder en trygg vetskap om att deras transporter utförs med minimal klimatpåverkan. Därför är det viktigt för oss att utveckla våra tjänster tillsammans med våra kunder.

Vi vet att hållbarhet är en kärnfråga för många av våra kunder och vi vill bidra med hållbara logistiklösningar som minskar såväl våra egna som våra kunders negativa inverkan på planeten. Men vi vet också att det krävs stort mod att förändra sitt logistiksystem och kanske vill man ogärna göra det. Våra transportlösningar ingår i kundens processer som består av en lång händelsekedja både vad gäller den fysiska hanteringen av godset men även kring informationsflöde.

Detta ställer stora krav på oss på Green Cargo. Vi som godstågsoperatör måste vara lyhörda för våra kunders förväntningar och behov av hållbara transportlösningar som ökar kundnyttan. Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan. Vi ser att våra möjligheter att göra skillnad tillsammans är stor.

Under mars samlar vi ett antal intresserade kunder för en diskussion kring vad vi borde fokusera på för att skapa framtidens logistiklösningar. Vi har valt att kalla det för Green Cargo, Customer Advisory Board. Idén är enkel. Vi sitter ner tillsammans för att resonera, diskutera, argumentera, vända och vrida på befintliga lösningar, våra kunders behov och samhällets förväntningar på hållbara transporter. Vi vill helt enkelt be våra kunder om råd. Och vi kommer att lyssna in, ordentligt.

Vad vill vi prata om? Hur befintliga och nya logistiktjänster kan kombineras till faktisk kundnytta. Vilka är de tre viktigaste erbjudanden vi måste ha på plats på kort sikt? Vad har våra kunder för framtidsmål, planer och utvecklingsbehov vad gäller nya transportlösningar? Kunder som arbetar långsiktigt med säkerhet ställer stora krav på hur vi arbetar förebyggande, hur vi hanterar olyckor när de väl inträffar och hur vi utreder dem – kan vi lära av varandra ytterligare? Vilka finansiella tjänster är viktiga för en hållbar ekonomi? Hur kan vi förändra informationsflödet vid störningar och avvikelser för att snabbt återgå till önskat läge?

Om vi tillsammans med våra kunder kan utveckla fler effektiva transportlösningar kan vi göra skillnad i den globala kampen för hållbarhet.

Är du kund hos oss idag och vill vara delaktig i ovan tycker jag att du ska ta kontakt med din ansvarige säljare för att få mer information!

Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo