Följ Green Cargo

Järnvägen härifrån till 2050

Blogginlägg   •   Apr 06, 2016 13:00 CEST

Järnvägsbranschen har samlats kring en vision om att fördubbla godstransporterna på spår till 2050. I en nyligen publicerad rapport beskrivs vad som krävs för att ge Svenskt näringsliv ett fungerande och hållbart järnvägssystem nu och i framtiden.

122 miljarder under perioden motsvarande en årlig investeringstakt om ca 3,8 miljarder. Det är vad som krävs för att ge en fördubbling av volymerna på järnväg och en ökning av järnvägens andel från 24 procent till 30 procent. I den rapport som publicerades i måndags finns en översiktlig investeringsplan som visar vilka åtgärder som behövs med kostnader och förslag på när de bör genomföras.

Trafikverkets prognoser idag är att järnvägen kommer att tappa andelar. Det är en utveckling som inte rimmar med de nationella målen om fossilfritt Sverige 2045 eller fossilfri fordonsflotta 2030. En stor del av förklaringen till prognoserna är ökade banavgifter och kapacitetsproblem. Saker som vi kan påverka. Det är alltså inte självklart att prognoserna uppfylls, med rätt satsningar på infrastrukturen och avgiftsmodellerna så är det möjligt att istället öka andelarna.

Vi ser det som viktigt att infrastrukturplanering inte bara utgår från prognoser utan även en vision om vilken framtid vi vill ha.

Ladda ner och läs rapporten här

Johan Sandström, miljöchef Green Cargo