Följ Green Cargo

Järnvägens organisation del 1: Bevara konkurrensen i godsjärnvägen

Blogginlägg   •   Dec 17, 2015 15:30 CET

Regeringens utredare av järnvägens organisation har tagit ett brett grepp på många frågor för järnvägen. Bland annat föreslås att regeringen utreder ägarfrågan för persontrafikbolaget SJ och för Green Cargo, idag ägda till 100 procent av svenska staten. Det väcker självfallet debatt, men det är viktigt att se detta som två helt skilda frågor.

SJ verkar på persontrafikmarknaden i Sverige och har fram till nyligen haft mer av en monopolställning. Green Cargo verkar sedan många år på en till stor del internationell godstransportmarknad i en mycket hård konkurrenssituation, inte bara med andra godstågsbolag utan i allt större utsträckning också i konkurrens med lastbilar och sjöfart.

Godstågstrafiken i Sverige har varit helt avreglerad sedan 1996 och denna marknadsöppning har medfört att näringslivet har en valfrihet i val av såväl transportslag som transportföretag. Detta är viktigt för det svenska näringslivets konkurrenskraft och denna valfrihet är något vi från Green Cargos sida anser att vi bör vara rädda om. Vi vill ha konkurrens på spåren. Vi vet nämligen att om företag ska lägga över stora logistiksystem på järnväg, då vill de inte bli inlåsta hos en monopolist. Mångfalden och konkurrensen på spåren gynnar oss alla, företagen som köper transporter och vi som vill köra mer gods med tåg.

Om svenska staten eller någon annan aktör ska äga Green Cargo är inte en fråga som tar upp vår tid eller som vi ska ha synpunkter på. Vår ägare styr oss som vilket börsbolag som helst och inte en skattekrona går in i vår resultaträkning. Det vi däremot anser att vi bör stanna upp inför, är den utveckling som hittills skett inom transportbranschen. Det sker en konsolidering. Uttryckt lite mer rakt på sak så växer de stora internationella transportkoncernerna och före detta svenska bolag har nu sina huvudkontor i andra länder. Tydligaste exemplen på detta är att de svenska företagen Bilspedition och ASG köptes upp och nu ingår i DB Schenker respektive DHL, i sin tur ägda av tyska statens järnvägsbolag DB respektive tyska statens Deutsche Post.

Vi tror att det finns ett värde i att Green Cargo har en stabil ägare, huvudkontor i Sverige och ett huvudfokus på Sverige som hemmamarknad. Att utveckla transportlösningar till Lycksele och Nykvarn är lika viktigt för oss som godsflödena till Hamburg och industriella centra i Italien och Frankrike. Vi tror till och med att i debatten om ägarskapet så bör såväl näringslivet som politiken kunna se det som en fördel att Green Cargo behålls i svensk ägo. Ett svenskt transportföretag på spåren behövs för konkurrensen och valfriheten.

Jan Kilström, VD Green Cargo