Följ Green Cargo

​Järnvägspunktligheten firar nya triumfer

Blogginlägg   •   Okt 21, 2019 10:30 CEST

Trafikverket fick stort utrymme i media med nyheten att punktligheten för persontågen under årets tredje kvartal blev 91,6 procent. Hela 229 909 av 250 911 planerade persontåg ankom till sin slutstation i rätt tid. Utfallet är det bästa för denna perioden på året sedan nuvarande mått infördes 2013. Samtidigt har aldrig så många persontåg kört i det här landet. Riktigt bra nyheter för oss som gillar punktlighet och klimatsmarta transporter!

Det är givetvis inga tillfälligheter som gjort att punktligheten förbättrats sedan 2013. Det är tvärt om ett resultat av ett gott samarbete som gjort det möjligt. Ett branschgemensamt samarbete som går under namnet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT).

Som representant för godsjärnvägen i allmänhet och Green Cargo i synnerhet, skaver det däremot lite när man inser att godstågen fortfarande har en del att bevisa innan vi bidrar till att höja resultatet, som enligt målet ska nå 95 procent punktliga tåg totalt. Även om godsvagnarna oftast kommer fram punktligt till mottagande kund i betydligt högre grad än tågpunktligheten visar, genom att det finns marginaler i terminalverksamheten, så är det inte tillräckligt bra.

Det finns starka drivkrafter för godsbolagen att driva punktlighetsarbetet hårdare och mer resultatinriktat. Dels är vi en del av ett integrerat trafiksystem där vi både är beroende av att persontågen följer sin tidtabell men där vi också påverkar persontrafikens punktlighet genom vår egen punktlighet.

Vi har också mycket själva att vinna på att köra punktliga tåg. Minskade kostnader för personal, lok och vagnar är direkta besparingar, liksom mindre kvalitetsavgifter att betala till Trafikverket. Men den stora potentialen i bättre kvalitet är att vi kan ta nya affärer och komma in i lönsammare segment. Intresset för transporter som uppfyller hög miljöprestanda och samtidigt kan leverera på utsatt tid är betydande för svenskt näringsliv.

Det är därför med glädje och stolthet jag ser att Green Cargo under det här året startat ett antal viktiga kvalitetssatsningar i verksamheten. En realistisk tågplan och processer som säkerställer att tågen färdigställs och klarrapporteras till Trafikverkets trafikledning så att punktlig avgång möjliggörs, är viktiga bidrag till ett punktligt trafiksystem. Green Cargo har också fördjupat sitt engagemang i TTT-arbetet genom att ta över ledningen i effektområdet Avgångstider och noder som framförallt fokuserar på de stora godsbangårdarna. Det är Peter Hysing som samtidigt leder det interna punktlighetsarbetet inom Green Cargo som är nytillträdd effektområdesansvarig. Med Peters engagemang och drivkraft ser jag fram emot ett genombrott i punktligheten även för godstrafiken. Men för att nå dit behöver vi också locka våra godskollegor i branschen till ett ökat engagemang i TTT-arbetet.

Håkan Sjöström
Ingår i TTT exekutiva ledningsgrupp och är senior advisor i Green Cargo