Följ Green Cargo

​Kalle Lindh Vargas, operativ chef, har en samordnande roll för kundens bästa

Blogginlägg   •   Maj 09, 2019 14:30 CEST

Kalle Lindh Vargas arbetar som operativ chef, OC, på Green Cargo. I sin roll ansvarar han för den dagliga driften och samordnar, prioriterar och tar beslut då produktionen kräver justeringar i ett operativt skede. För att det ska fungera krävs en nära dialog med övriga operativt styrande funktioner och med produktions- och kundservicepersonal på bolaget.

En vanlig dag börjar med att jag tillsammans med funktionerna operativa driftledare och leverans/transportledning summerar gårdagens och nattens produktion och ser över eventuella kvarstående produktionsstörningar. Därefter är det planering som gäller, både för det närmaste och för de kommande dygnen. Fokus är alltid att leverera det som är avtalat med god kvalitet.

Vi har dagliga interna produktionsmöten med kollegorna på kundservice och planering där vi ser över hur dygnen framför oss ser ut, bland annat för att se hur personal- och resurstillgången ligger och hur produktionsflödet flyter i övrigt.

En av utmaningarna är de infrastrukturproblem som finns runt om i järnvägsnätverket. Andra är oplanerade händelser. Så fort ett omlopp brister riskerar det att bli dominoeffekter med brister i både lok- och personalplanering. Det innebär att vi får planera om de nästkommande dygnen utifrån det nya resursläget. Men en vanlig vecka, utan större störningar, går oftast väldigt bra.

Vi är sammanlagt fyra operativa chefer som delar på ansvaret och arbetar i skift under veckorna. Det är alltid en av oss som har jour. Vi har mycket kontakt med Trafikverket men även med andra infrastrukturägare gällande övergripande operativa frågor om prioriteringar eller andra ärenden vad gäller kapacitet i infrastrukturen.

Rollen som OC är viktig. En av ansvarsuppgifterna handlar om att utvärdera eventuella störningar och produktionsförändringar. Dialogytorna är många och jag har en samordnande roll för att hantera och göra det bästa utifrån de produktionssituationer vi står inför, men också för att vi bidar till att tillgodose kundens behov av leveranser. Jobbet som OC går ofta ut på att försöka gräva fram så mycket information som möjligt om objektet eller produktionsstörningen i fråga, för att kunna ta beslut som är rätt både för kund och för Green Cargo.

Att få bra och rätt input från alla berörda i respektive situation är jätteviktigt. Men min roll inbegriper även att coacha och ge feedback till våra medarbetare så att de kan ta rätt beslut i sina respektive funktioner. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med så många kunniga kollegor, att arbeta nära produktionen och beslutsvägarna är viktigt.

Vi är ett stort team på Green Cargo som varje dag jobbar för att hålla så god kvalitet som möjligt mot kund, allt från personal på driftcenter och kundservice till de som arbetar med underhåll eller i produktion. Det är fantastiskt och jag lär mig något nytt varje dag. Ingen dag ser likadan ut vilket också är en del av charmen med järnvägsbranschen!