Följ Green Cargo

Köp transporter märkta med Bra Miljöval!

Blogginlägg   •   Feb 20, 2019 10:30 CET

Det har blivit allt viktigare att vi alla tar ansvar för vår påverkan på miljön. Svenska regeringen och EU har högt uppsatta mål för att minska vår klimatpåverkan. Transporter står för en betydande del av de utsläpp som sker. Företag granskas redan idag ur ett hållbarhetsperspektiv och detta kommer på olika sätt fortsätta att göras. Vi på Green Cargo kan, genom vår verksamhet och tillsammans med våra kunder, bidra till en minskad miljöpåverkan men också en ökad biologisk mångfald.

Visste du att företag kan köpa Bra Miljöval-märkta transporter med oss?

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är den enda miljömärkning där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation. Den är en tredjepartsmärkning, som inte är kopplad till varken säljare eller köpare och den ställer krav på låg användning av fossil energi. Dessutom ställs det hårda krav på hur elen produceras till de eldrivna transporterna och från varje köpt kWh el avsätts medel till olika miljöfondsprojekt i syfte att motverka och reparera skador som redan inträffat.

Green Cargo är det enda bolaget inom tunga godstransporter på järnväg som kan erbjuda kunder Bra Miljövals-märkta transporter.

Hur bidrar våra kunder till minskad miljöpåverkan genom att välja Green Cargo som leverantör och transporter som är märkta med Bra Miljöval?

Det är säkert inget nytt för dig, men vi levererar redan idag fossilfria transporter med hjälp av eltåg som har låg energiförbrukning. Drygt 95 procent av vårt transportarbete utgörs av eldrivna lok och elen vi använder kommer enbart från förnybara källor. Det är vi stolta över.

Genom att välja järnvägen generellt, och Green Cargo i synnerhet, för godstransporter, bidrar våra kunder till minskad miljöpåverkan. Kunden garanteras att majoriteten av transporterna körs energieffektivt på räls med mycket låg klimatpåverkan.

Som kund bidrar man även positivt till den biologiska mångfalden. Mer hänsyn tas till djur och växter. Det innebär att när du köper miljömärkta godstransporter bidrar du till att reparera miljöskador från elproduktionen, exempelvis rivning och återställande efter små ineffektiva gamla vattenkraftverk eller att skapa vattenvägar för fiskar runt vattenkraftverk så att de överlever sin vandring.

Företag som väljer Green Cargo behöver inte klimatkompensera sina transporter, eftersom de bidrar till att minska utsläppen direkt. Ett företag som dessutom väljer transporter märkta med Bra Miljöval visar på ett seriöst sätt att produkten uppfyller högt ställda miljökrav framtagna av en oberoende part.

Vill du Bra Miljövals-märka dina transporter? Ta kontakt med oss så hjälper vi till!

Lina Holmgren, hållbarhetsstrateg Green Cargo