Följ Green Cargo

Klimatmötet i Paris: Det är vi som ska göra det

Blogginlägg   •   Nov 30, 2015 15:00 CET

Idag 30 november börjar FN:s klimatmöte i Paris. 195 länder samlas på högsta nivå för att försöka enas om åtgärder och mål för att undvika en klimatkatastrof. Världens ledare är på plats för att ge energi till de 12 dagar som förhoppningsvis ska leda fram till ett avtal som blir ett viktigt steg för att möta klimathotet. Flera bedömare anser att den svenska delegationens 50 personer har en viktig roll inom EU och som brobyggare mellan rika och fattiga länder.

Redan i oktober visste forskarna att temperaturökningen globalt varit så stor 2015 att det blir det varmaste året sedan år 1850. Allvaret är stort inför mötet, liksom optimismen. I juni höll påven Fransciskus sitt berömda klimattal och i augusti slog president Obama fast: ”Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna och den sista generationen som kan göra något åt den”.

Pessimister kan klaga på att världen vaknar sent, hot och fakta har presenterats sedan länge. Men jag tror som ledarskribenten i Dagens Industri i mitten av november, att det är inte konstigt att mänskligheten tagit tid på sig att ta in klimatfrågan och agera på den. ”För den annalkande katastrofen som den har beskrivits av forskare går helt enkelt inte att förställa sig, vi har aldrig varit med om något liknande”, skriver DI.

Det viktiga för mig är att uppvaknandet nu sker med sådan kraft och sådan bredd. Tillväxten kommer att öka när världens befolkning ökar, det som krävs är att den drivs av annat än fossila bränslen. Handel inom och mellan länder har en självklar roll även i framtiden, men som Dagens Industri skriver i samma ledarartikel: ”det är bättre att tvinga fram rena transporter än att stoppa internationellt utbyte”.

Kriser kan förlama. Förskräckliga terrordåd, flyktingkris, IS och talibaner på frammarsch, och på det klimatkrisen. Det är lätt att bli passiv inför alla utmaningar, men min erfarenhet är att aktivitet ger energi och hopp. Och när det gäller klimatpåverkan så kan alla vi som arbetar med transporter göra något. Vi som erbjuder transportlösningar och ni som köper transporter.

Det är tid för ledarskap och de företag som går före när det gäller att klimatanpassa sina transporter, de blir framtidens vinnare Det ska inte vara dyrare att köra klimatsmart och här har politiken en uppgift att sluta fördyra för det mest klimatsmarta transportsättet, godstågen. Den miljörabatt för godstågen som EU-direktiv möjliggör, bör omgående införas. (Läs mer i blogg-inlägget ”Ett litet steg i rätt riktning” från 21 september)

Jag ser fram emot att vi som kör och ni som beställer transporter slår oss ner tillsammans och ser över vilka anpassningar som behövs för att göra ytterligare transporter mer fossilfria. Det kan vara korrigeringar av ledtider och det kan vara ökade krav på övervakning, information och rättidighet. Men att skapa hållbara logistikkedjor för nya volymer kräver också någon form av långsiktiga partnerskap. Detta för att klara de investeringar som kan behöva göras för ökade transporter med tåg. Det här är dock frågor som går att lösa.

Klimathotet är inte en fråga för nästa generation, det är vi som ska göra det.

Jan Kilström, VD på Green Cargo