Följ Green Cargo

Nu moderniserar vi svensk järnvägslogistik

Blogginlägg   •   Dec 19, 2017 09:51 CET

Green Cargo har sina rötter från den svenska tågtrafikens ursprung och är Sveriges mest erfarna och största aktör inom järnvägslogistik. I dagens samhälle är väl fungerande transporter nödvändiga om varor ska transporteras effektivt, säkert och helst med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att detta ska fungera är ett modernt och välfungerande IT-stöd en grundförutsättning.

Vi på Green Cargo befinner oss just nu i en digital transformation, en modernisering som ska leda till ett IT-landskap som över tiden stödjer behovet av flexibilitet, effektivitet och pålitlighet men även hållbar logistik.

I sin övergripande natur är komplexiteten i vår affär relativt enkel att förstå. Vi transporterar gods från A till B och från dörr till dörr i ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige. Tillsammans med våra partners når vi tusentals orter i Europa. Det är våra resurser; 1 900 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar som får det här att fungera. Men när det kommer till alla ingående komponenter som ska samverka för att hantera säkerhet och operativa avvikelser samtidigt som vi uppfyller våra kunders behov och önskemål, blir det många aspekter och dimensioner att ta hänsyn till.

Green Cargos IT-landskap är delvis baserat på äldre arkitekturella principer och tekniska plattformar. Det försvårar arbetet med att möta verksamhetens behov av anpassningsbarhet. Genom att dra nytta av ny teknik, som att exempelvis använda infrastrukturens digitala lösningar som detekterar och samlar information, och tillämpa moderna tjänstelösningar har vi stor potential att nå järnvägslogistik i världsklass.

Min vision är att vårt IT-landskap ska vara fundamentet som stödjer en positiv kundupplevelse, möjliggör tillväxt och konkurrenskraft samt bidrar till en effektiv verksamhet. Det ska bidra till att stärka vår ledande position. Vi är redan igång med ett antal initiativ där införande av lösningar kommer ske under 2018. Hela den digitala transformeringen kommer ta längre tid och eftersom vi arbetar med kontinuerliga förbättringar så har resan ingen specifik ändhållplats.

Vill du vara med? Transformationen har startat och nu måste vi säkerställa att våra kompetenta och talangfulla medarbetare är med i alla steg i processen, från idé till i produktion. Vi kommer även behöva tillföra kompetenser som vi idag inte har. Har du modet, viljan, engagemanget samt vågar driva ett hållbart IT-stöd så vet jag att vi har rätt utmaning för dig. Hör gärna av dig!

Mats Munkhammar

CIO på Green Cargo