Följ Green Cargo

​Ny programvara identifierar hjulskador i tidigt läge

Blogginlägg   •   Sep 06, 2018 11:00 CEST

I höstas kunde du i bloggen läsa om hur vi på Green Cargo börjat använda information från Trafikverkets detektorer som finns placerade längs det svenska järnvägsnätet, för att få information om begynnande hjulskador. Detektorernas primära syfte är att skydda rälsen från att skadas på grund av defekta hjul. Och med larm från över 200 detektorer runtom i landet kan vi arbeta med proaktivt underhåll, vilket är A och O för att kunna ha en tillgänglig och tillförlitlig fordonsflotta.

Den bevakning vi gör, vad gäller hjulens status i våra lok och vagnar när de passerar Trafikverkets detektorer, är nu i full gång sedan början av juni. Vi har märkt alla våra lok och drygt 400 av våra egna vagnar med RFID-brickor. Med vår programvara för proaktivt underhåll (Predictive Maintenance) kontrolleras lokens hjul cirka 2 000 gånger per dag. Hjulen på de vagnar, som går i vår trafik, kontrollerar Trafikverkets detektorsystem drygt 20 000 gånger per dag. 6 500 av dessa kontroller görs på vagnar som har RFID-brickor och vår programvara kontrollerar i sin tur 1 300 av dessa.

Genom att analysera de värden som systemet ger kan vi i ett tidigt läge identifiera hjulskador som utvecklats över tid, till exempel utmattningsskador på hjulens löpytor samt ojämnt slitna löpytor (orunda hjul). Detta ger oss ökat utrymme för välplanerade åtgärder. Samtidigt minskar vi risken för att passera Trafikverkets så kallade stoppande nivå med mycket tidskrävande och kostsamma konsekvenser som följd.

Under årets första sju månader har vi fått 740 meddelanden om att våra egna gränsvärden överskridits för loken. Det låter mycket, men första versionen av programvaran medförde att det blev ett meddelande från varje hjul som larmat. En förbättring av programvaran driftsattes i juni och vi får nu ett meddelande per fordon oavsett hur många hjul som larmat. Meddelandet innehåller även en grafisk presentation som visar hur det larmande hjulet/hjulen ligger i förhållande till tillåtna gränser. Programvaran vi använder oss av utvecklar vi hela tiden. Under hösten kommer våra verkstadsplanerare att se alla hjulens maxvärden och på så sätt få en ännu tydligare bild av lokets hjulstatus.

Nedan visas att lok Rd 1083 fick ett larm på axel 2 vid passage av detektorn i Bodarne. Trafikverkets gräns för varningslarm är den blå linjen. Vid ett sådant varningslarm får fordonet fortsätta utan restriktioner, men det larmade fordonet ska åtgärdas efter det. Om den röda linjen har passerats stoppas fordonet. Pricken i diagrammet visar hjulets maximalt uppmätta kraft vid passagen. Den gröna linjen visar vad kraften från det oskadade hjulet är, vilket är halva axellasten. Informationen i diagrammet hjälper till vid planeringen av eventuella underhållsåtgärder.

Bild 1: Underhållslarm för axel 2 Rd 1083

Bild 2 nedan visar hur det ser ut om våra egna larmgränser passerats av något hjul. I exemplet har vi med axel 5 passerat Trafikverkets gräns för att få köra vidare. Axel 2, 4 och 6 har passerat Trafikverkets gräns för ”Varning” medan axel 1 har passerat vår egen underhållsgräns. Det kommer även att finnas möjlighet att se hur hjulskadorna utvecklats i tiden så att tillväxttakten kan bestämmas. Det underlättar beslutet om hur angeläget verkstadsbesöket är.

Bild 2: Grafisk presentationen av ett larm i nästa utgåva av programvaran

Vi har mer på gång under hösten. Trafikverket har ett antal detektortyper som de använder sig av. Dessa, tillsammans med våra RFID-brickor, kommer vi att jobba vidare med för att kunna hitta fler bra systemlösningar.

Vi kommer bland annat att lansera en lösning som visar historiken på larmen som uppstår, så att lokledningen kan bilda sig en uppfattning av hur snabbt skadan har vuxit. Planen är att lösningen ska kunna visa cirka 30 passager. Vi tittar även på hur vi kan fånga upp och samla in data från flera detektorer och presentera larmen och mätvärden grafiskt för dessa.

Vi undersöker också möjligheterna för lokförarna att kunna se resultatet av en detektorpassage i sin ”surfplatta”. Då får de möjlighet att agera på och eventuellt avvärja ett kommande larm från Trafikverket.

Vi arbetar även på att få in data från alla detektortyper och alla fordon i våra tåg. När det är klart kan vi utveckla flera analysverktyg.

Med RFID-taggarna skapar vi en mer tillförlitlig fordonsflotta. Vi får en snabbare bild över hur fordonen mår och fordonen kan bättre planeras för åtgärd. Vi minskar därmed risken för störningar både i våra egna transportflöden och i infrastrukturen. Genom att märka resten av våra vagnar samt sätta gränsvärden och larmmottagare på individnivå kan vi hjälpa våra kunder med tillförlitligare transporter och på så sätt bidra till en än bättre hållbar logistik.

Lars Fehrlund, teknisk specialist på Green Cargo