Följ Green Cargo

​Nya affärer och smarta logistiklösningar

Blogginlägg   •   Okt 17, 2017 14:00 CEST

Visste ni att mer än en tredjedel av volymerna som vi hanterar i Sverige är antingen från eller på väg till utlandet? Dessa volymer återfinns i kundunika system, den internationella vagnslasten samt Green Cargos egna direktförbindelser.

Sedan 2016 rullar våra direkttåg mellan Sverige och Belgien, även kallad Belgium Direct. Lösningen kopplar samman vårt nätverk i Norden med belgiska LINEAS nätverk i bland annat Belgien. Volymerna är nu så pass goda att vi nu överväger att starta en fjärde avgång i veckan, vilket känns både spännande och glädjande! Förutom Belgium Direct finns idag våra internationella tågförbindelser ItalyDirect (Italien) och SkandViking (Centraleuropa) sedan tidigare. ItalyDirect är en kombinerad lösning i vilket både intermodala volymer och volymer i konventionella vagnar hanteras. SkandViking är våra egna heltåg som körs tidtabellsfast flera gånger i veckan tur och retur Skandinavien – Österrike, med möjlig vidare transport till flera möjliga slutdestinationer.

Samtidigt som skapandet av nya affärer och smarta logistiklösningar fortsätter oavkortat är det självklart viktigt för oss att ha fokus på våra befintliga kunder och logistiklösningar. Det är såklart viktigt av flera olika anledningar. Dels behöver våra kunder känna förtroende i att vi löser de logistikbehov som finns. Dels behöver vi hantera störningar och avvikelser, som ständigt inträffar, på bästa möjliga sätt. Alla som arbetar med logistik vet hur viktigt det är att kunna hantera, och helst förutse, störningar och finna alternativa lösningar. En bra logistiklösning definieras inte bara av dess prestanda när allt går som det ska, utan det viktiga är hur pass robust lösningen är vid störningar och hur pass snabbt det önskade läget kan återupptas igen. Vi på Green Cargo strävar ständigt efter att förbättra vår prestanda. Vi mäter den kontinuerligt och jobbar hårt med att förbättra vår kvalitet.

Mycket nöje med läsningen av höstens nyhetsbrev.

Richard Kirchner
Marknadsdirektör