Följ Green Cargo

Planen som är gammal redan innan den börjar gälla

Blogginlägg   •   Okt 06, 2015 14:30 CEST

I dagarna presenterade Trafikverket tidtabellerna för 1,5 miljoner tåg som ska gälla under 2016, den så kallade tågplan T16. Det är en plan som är föråldrad redan innan den börjar gälla och ett exempel på en möjlig modernisering och kapacitetshöjning för det svenska järnvägssystemet.

På vårvintern måste alla tågbolag försöka uppskatta vilken trafik de behöver köra hela påföljande år. Det sammanfattas till en ansökan som skickas in i april. Självfallet blir det många gissningar i en sådan. Nya affärer och volymförändringar i näringslivets transporter är exempelvis inte kända då. Planerade banarbeten under hösten 2016 är i många fall inte heller kända på våren året innan, banarbeten som kan sänka hastigheter och kapacitet.

När Trafikverket därför berättar om 1,5 miljoner tåg i den nya Tågplan T16, så kommer en del av dessa tåg att vara ”spöktåg”. De är inlagda i tågplanen men behovet uppstod inte. Tåg längs linjerna kommer att gå in och ställas upp på mötesspår för att släppa fram ett tåg som inte kommer. Efter en stunds väntan ska det väntande tåget – ofta ett godståg – dra igång igen, vilket kan vara ganska energikrävande med 1 600 ton bakom loket.

Green Cargo har länge föreslagit ett arbete med tågtidtabellerna där ständiga optimeringar och anpassningar både kan öka tågens hastighet och höja kapaciteten i hela systemet. Detta utan att ett enda nytt spår behöver byggas. Syftet med helårstidtabeller har också varit att samordna gränsöverskridande trafik men ändå har varje EU-land en nationell kapacitetstilldelning. Det är ett spel för gallerierna.

Det skulle bli mer verklighetsanpassade tidtabeller med minst tre tågplaner per år. Så var det förr. För godstransporter är till och med månadsplaner att föredra. Då kan hänsyn tas till snabbt beslutade banarbeten och inte minst förändringar i industrins transportbehov. Att våren 2015 tala om vilken godstrafik som behövs 18 månader senare, kan möjligtvis fungera i en planekonomi. I vår värld blir det bara en tidtabell som stjäl kapacitet och som håller spöktågen rullande.

Mats Hollander, kommunikationsdirektör, Green Cargo