Följ Green Cargo

Samhällskritiska järnvägstransporter i rådande läge

Blogginlägg   •   Mar 27, 2020 16:30 CET

Vi lever i en upp-och-nervänd värld sedan ett par veckor tillbaka och effekterna av coronavirusets framfart är fortfarande i högsta grad svårbedömda. Situationen förändras från en dag till en annan, ibland från timme till timme och det är på många olika plan som frågor behöver besvaras och situationer lösas.

Godstransporter på järnväg har sedan länge stora finansiella utmaningar och pågående pandemi kan på sikt förvärra situationen men i skrivande stund upprätthåller vi transporterna på en normal nivå. Järnvägen är en samhällskritisk funktion och det är viktigt för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta, framförallt då vi ser att långväga godstransporter på väg har stora utmaningar vid gränspassager med långa köer och förseningar som följd.

Även om situationen snabbt kan förändras, har vi just nu ett stabilt läge både i vår produktion och leverans. Vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra, vilket med största sannolikhet är en effekt av att just långväga godstransporter med lastbil har utmaningar. Detta gör att vi hittills bibehåller stabilitet i vår produktion men också att vi kan ta emot de nya behoven av godstransporter. Men läget är allvarligt och risken finns att även vi får ett mer ansträngt resursläge. Vårt mål är alltid att hålla vår produktion igång för att bidra till att säkerställa den svenska och europeiska leveranskedjan.

Att vi håller våra huvuden kalla trots att världen gungar, har en konstruktiv inställning till smarta praktiska lösningar och kör på så gott det går utan att tumma på säkerheten givet förutsättningarna är viktigare än någonsin. Järnvägen är en avancerad processindustri som kräver att alla aktörer i systemet strävar efter operationell perfektion. Varje dag ser vi tillsammans till att stora godsmängder finner sin väg till våra kunder. Samverkan i branschen har aldrig varit viktigare. Ett exempel på att vi samverkar är att vi tillsammans med DB Cargo och Hector Rail har kommit överens om en tillfällig lösning avseende passåkning för att våra lokförare ska kunna ta sig dit där tågen finns och personalbyten sker. Det innebär att vi om möjligt kan upplåta det bakre utrymmet i godsloken till branschkollegor som är i behov av passåkning. Vi ser givetvis till att följa de officiella råd och rekommendationer som finns för minskad smittspridning och samtliga i hytten ska vara symptomfria. Men vi gör detta tillsammans för att godstransport på järnväg behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv, både nu och i framtiden

Om det är något som jag har lärt mig efter ett drygt år på Green Cargo så är det att ”järnvägare” har en yrkesstolthet och en ansvarskänsla som går långt längre än de flesta andra branschers. Det ansvar som tas i vårt bolag just nu och det mycket hårda arbete som utförs varje dag av alla våra medarbetare är oerhört uppskattat. I denna hastigt uppkomna situation förväntas vi, trots en känsla av kaos, att fungera mer eller mindre som vanligt och fatta rationella beslut i linje med myndigheters anvisningar. Men att ”köra på som vanligt” när livets mest viktiga prioriteringar är utmanade av en fara som har okända och skrämmande egenskaper är stundtals svårt för oss alla. Vi på Green Cargo spelar en aktiv roll i det samhälle som normalt fungerar och vår funktion bidrar i allra högsta grad till att vårt samhälle ska kunna återgå till det normala när allt det här lagt sig.

Så jag vill verkligen tacka dig som arbetar på Green Cargo; du som är lokförare eller rangerar vagnar, du som underhåller våra lok och vagnar, ni på driftcenter och kundservice eller alla ni som arbetar med mer administrativa arbetsuppgifter. Alla – oavsett funktion – tack för ert engagemang och hårda arbete!

Det kommer en tid efter detta. Det kommer finnas ett före och ett efter pandemins utbrott och jag ser fram emot att fortsätta lägga grunden för Sveriges välstånd och konsumtion tillsammans med mina medarbetare och våra kunder.

Ted Söderholm, vd Green Cargo