Följ Green Cargo

Stärkt konkurrenskraft för hållbara transporter i Europa

Blogginlägg   •   Nov 27, 2015 15:15 CET

Godstågen mellan dessa sex länder transporterar stora volymer gods för näringslivet i ett stort nätverk. Målet är att erbjuda ökad punktlighet och bättre information till kunderna och inom ramen för Xrail skapas nu bättre förutsättningar för hållbara transportlösningar. Ett mycket stort arbete inom ramen för Xrail har skett inom IT-området, då de olika ländernas IT- och planeringssystem anpassats och kopplats samman i ett gemensamt bokningssystem. Från början av oktober är det nya bokningssystemet ”Xrail capacity booking”, XCB, i drift mellan operatörerna SBB i Schweiz, RCG i Österrike och mellan SNCB i Belgien och CFL i Luxemburg.

Med bokningssystemet XCB får kunderna nu tillgång till ett internationellt bokningssystem för hela transportkedjorna mellan dessa länder. Vid bokning får kunderna ett snabbt besked om vilket tåg de bokats in i med avgångs och ankomsttider. Systemet gör en löpande uppföljning av avvikelser under hela transporten och vid eventuell försening får kunden information om ny beräknad ankomsttid. Det är några av fördelarna som kommer att göra den så kallade vagnslasten mer konkurrenskraftig.

Från januari 2017 ansluter sig också Green Cargo och DB Schenker Rail till systemet vilket innebär att det omfattar alla internationella vagnslastvolymer som Xrail-bolagen hanterar mellan och igenom Österrike, Schweiz, Belgien, Luxemburg , Tyskland och Sverige.

Med Xrails bokningssystem kan kunder snabbt få besked om bland annat transporttider , i valet mellan olika transportlösningar. En klimatmässigt hållbar transportlösning behöver även moderna IT-system för att vara konkurrenskraftig.

Fakta: Vagnslast=möjligheten för företag att boka enbart en eller flera vagnar som tillsammans med vagnar från andra kunder kopplas samman till hela godståg. Vagnslastnätverket omfattar 1000-tals orter i Europa och möjliggör järnvägstransporter för företag som vill ha hög frekvens men inte har volymer till hela tåg. Block- eller systemtåg är godståg där ett företag fyller ett helt eget tåg, lösningar som oftast går i pendeltrafik mellan ett par eller ett fåtal orter. Vagnslasttrafiken är hotad av stark konkurrens från lastbilar och har lagts ned i flera länder. Xrail är de sex stora bolagens gemensamma beslut att skapa en framtid för vagnslastnätverket i Europa.

Mats Hanson, marknadschef på Green Cargo