Följ Green Cargo

​Trafikverket gör helt rätt!

Blogginlägg   •   Sep 01, 2017 13:00 CEST

Att det svenska järnvägssystemet har stora utmaningar kan knappast ha undgått någon. Investeringstakten har varit för låg i en åldrande anläggning vilket har resulterat i frekventa störningar för godstrafiken. Tillförlitlighetsproblem gör det svårare att attrahera mer gods till järnväg. Att i det läget blunda för stora delar av dagens problem, för att satsa på ett storstilat projekt med höghastighetsbanor som skall stå färdigt långt in i en väldigt avlägsen framtid vore allt annat än rätt.

För just en nedprioritering av dagens problem är vad det hade blivit. Resurser i form av kapital och kompetens hade allokerats till höghastighetsprojektet. Resurser och kompetens som det råder brist på redan idag. Genom att de nya stambanorna byggs för 250 km per timme med konventionell teknik istället för höghastighetsbanan på 320 km ökas kapaciteten för alla typer av tåg. En renodlad höghastighetsbana tillåter inte tyngre godståg vilket skulle ge en sämre nyttjandegrad av investeringen i Sveriges järnväg.

Genom Trafikverkets balanserade och modiga beslut låter man förnuftet och affärsmässigheten segra. Att spara sex minuter mellan Stockholm och Linköping till en kostnad på 10 miljarder kronor är inte rimligt. För de pengarna kan vi modernisera Sveriges godsbangårdar och kraftigt förbättra standarden på stråk som är livsviktiga för svensk industri.

Vi noterar även med glädje att Generaldirektörens initiativ med en näringslivspott har fått fäste i nationella planen. Genom detta anslag på 1,2 miljarder har Trafikverket nu möjlighet att möta de behov som näringslivet behöver med kort varsel. Detta möjliggör en ökad konkurrenskraft och nya affärer på järnväg.

Jag är medveten om att en del av tågsverige är besvikna idag, men jag tror mig veta att jag har med mig större delen av Sverige transportköpare när jag påstår att Trafikverket gör helt rätt!

Jan Kilström
VD Green Cargo