Följ Green Cargo

Transportstatistik i allmänhet och decoupling i synnerhet

Blogginlägg   •   Mar 24, 2016 13:00 CET

Som helgläsning i påsktider bjuder bloggen Hållbar logistik på ett bildreportage med statistik för transportsverige. En av de mer intressanta graferna visar på ett fenomen kring transporter och ekonomi som det pratats om länge men som nu verkligen verkar hända. (alla bilder är klickbara)

Till att börja med så är transporter förstås starkt kopplat till konjunkturen. Historien om hur finansministern Gunnar Sträng räknade godsvagnar vid Tegelbacken är välkänd och kanske sann. I en tabell över transportarbetet total syns finanskrisen som kom till Sverige med full kraft i slutet av 2008 tydligt i volymerna. Det som är intressant är kanske det som händer efter krisen och det återkommer vi till.

Om vi tittar på transporter till annat land så går de största flödena till nära grannar. Geografin styr ofta transportslag, särskilt sjöfartens andel. Men bra lösningar påverkar förstås också och just nu ökar Green Cargo närvaron i Norge för att utveckla den förbindelsen, se mer här.

Uppdelat per bransch så finns det stora skillnader i transportslag. Framtida förbättringar i tågtrafiken över gränserna kommer förhoppningsvis att öka järnvägens andelar, se tidigare blogginlägg här för en beskrivning av projektet xrail som ska förbättra internationell tågtrafik i Europa.

Export och import varierar också med konjunkturen. Krisen 2009 syns tydligt i anta transporterade ton. Lastbilstransporterna agerar ”dragspel” när volymerna varierar, tonnaget på båt och järnväg är mer konstant.

Men visst finns det en variation på järnvägssidan också. Där är det godset inrikes som står för en större del av variationen.

Järnvägen har genomgått en avreglering och grunden till Green Cargo är godstrafiken i det som tidigare var SJ. Därför är det helt naturligt att Green Cargos andel har minskat över tiden sen avregleringen. Nu satsar vi dock på tillväxt med Norge som tidigare nämnts och också med nya intermodalrelationer i Sverige, se här. Transportarbetet på järnväg ökade fram till 2007-2008 som vi sett tidigare och Green Cargos totala volymer minskade inte i samma omfattning som marknadsandelarna under den här perioden.

En del av tillväxten räknar vi med ska komma inom intermodaltrafiken. Tidigare har tillväxten varit bra på intermodalt men när Cargonet la ner en stor del av verksamheten i Sverige i slutet av 2011 och Intercontainer samtidigt gick i konkurs så bröts den positiva utvecklingen. Utlandsvolymerna har dock fortsatt att öka och vi har gott hopp om att vända den här kurvan.

Den graf som förvånat mest de senaste åren är bilden som visar BNP relaterat till transportarbete. De två talen har historiskt följt varandra väldigt väl i Sverige men efter krisen 2009 så hände något. BNP ökar samtidigt som transportarbetet står stilla eller till och med faller. Det beror säkerligen på många saker. Att tjänstesektorn ökar och att BNP just nu drivs av ökande offentliga utgifter är två faktorer. Konjunkturer fungerar också annorlunda nu än tidigare. Cykler som tidigare varit förskjutna ligger nu i varandra, till exempel skog och stål. Konjunkturen i olika länder är också mer synkroniserad.

På det hela taget så ser det ut som att sambandet tillväxt och transportarbete är brutet. Ur ett miljöperspektiv bör det vara bra, den mest miljövänliga transporten är den som inte behövs. Därefter kommer en järnvägstransport med eldrift (se mer här). Framtiden får utvisa om utvecklingen som bilden visar fortsätter.

Johan Sandström, miljöchef Green Cargo

Källa: Trafikverket och Jakob Wajsman