Följ Green Cargo

Tre snabba med Fredrik Reinfeldt

Blogginlägg   •   Nov 22, 2016 15:00 CET

Vi ses i centrala Stockholm på Green Cargos årliga seminarium Hållbar logistik. Dagen har varit full med intressanta föredrag och diskussioner med beslutsfattare från näringslivet om transporternas verkliga och viktiga del i klimatfrågan och konsekvenserna av resultatet från klimatmötet i Paris.

Förutom före detta statsminister Fredrik Reinfeldt fanns också PM Nilsson, politisk skribent på Dagens industri och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon på plats som talare. De gav sina perspektiv kring hur de ser på järnvägens roll i en framtid med hållbara transporter.

I december nominerades Fredrik Reinfeldt till ny ordförande för det internationella samarbetsorganet EITI – ett internationellt samarbete för ökad öppenhet i förvaltning av naturresurser. Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin efter klimatmötet i Paris. Sverige och omvärlden tar nu fram handlingsplaner för att nå klimatmålen. Efter Fredrik Reinfeldts framförande om klimatmålen och hållbara transporter ur ett globalt perspektiv fick jag möjlighet att intervjua honom.

I en jämförelse med Sverige och omvärlden hur ser du på möjligheterna för Sverige att ligga i framkant när det gäller klimatanpassade transporter?

– Jag ser att Sverige kan vara ett gott exempel med svensk innovation och tänkande kring hur vi bygger hållbara städer, för varken kunnande kring logistik eller hållbarhet är spridd över hela världen. Här ser jag möjligheter för svensk ingenjörskunnande, svenskt kunnande kring hållbarhet, avfallshantering, kollektivtrafik och hållbara transportlösningar att spridas globalt. Jag hoppas se vårt företagskunnande bli en exportvara.

Hur ser du på järnvägens betydelse för svensk industri och handel?

– Den är grundläggande av det enkla skälet att den är en viktig transportled för godset. Naturligtvis används våra vägar, men mycket går på järnvägen. I vårt avlånga land är det många som ska umgås på rälsen. Persontrafiken har vuxit i omfattning och den går på samma räls som godset. Det har varit ett problem hur det ska få plats. Detta är nu en fråga som diskuteras om man ska bygga höghastighetståg, om ska det gå på ny räls eller ska det gå på befintlig räls, men det är inte längre mitt ansvar att svara på. Järnvägen är viktig för godstrafiken och det är viktigt att den är punktlig. Detta är viktiga aspekter att tänka på vid investeringar för järnvägen.

Du har haft förmånen att träffa många ledare och betydelsefulla personer under din karriär. Vilket personligt möte har betytt mest när det gäller din syn på frågor inom miljö och hållbarhet?

– Jag mötte tidigt Al Gore, innan han fick nobelpriset 2007. Det var spännande att se en man som varit USA:s vice president, och som förlorade det märkliga valet år 2000, kom tillbaka med stort miljöengagemang och blev en känd miljöprofil. När jag blev statsminister från 2006 och jag ledde en hållbarhetskommission var han väldigt inspirerande att lära av och besjälad av miljöfrågor.

Vi tar i hand och jag tackar för intervjun. Jag inser att jag precis har pratat med en av Sveriges mest kända och betydelsefulla personer. Min nervositet börjar släppa. Jag undrar vem jag kommer att få intervjua härnäst?

Maria Frändfors, Marketing and Communications Officer