Följ Green Cargo

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Dokument   •   Mar 21, 2018 07:00 CET

2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat systematiskt med att förbättra vår kvalitet, öka vår effektivitet och minska våra kostnader. Vi har på ett ännu bättre sätt än tidigare levt upp till kundernas krav på de tjänster vi levererar, vilket vi ser i utvecklingen av våra nyckeltal. Vill du beställa en tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kontakta miljo@greencargo.com.
Licens Användning i media (?)