Följ Green Cargo

Green Cargo bokslutskommuniké 2020

Dokument   •   Feb 10, 2021 08:00 CET

Den positiva trenden med ökade transportvolymer fortsätter även under fjärde kvartalet, men effekterna från den pågående pandemin covid-19 är fortsatt tydliga och påverkar bolagets resultat negativt för helåret 2020.
Licens Medieanvändning (?)