Följ Green Cargo

Remissvar Trafikverkets inriktningsunderlag Green Cargo 210114

Dokument   •   Jan 15, 2021 15:49 CET

Väl fungerande infrastruktur och hållbara transporter för näringslivets konkurrenskraft och för Sverige som nation är utgångspunkten för Green Cargos remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag. I vårt remissvar kommer vi att fokusera på ett antal för företaget viktiga områden som vi anser inte är tillräckligt belysta.
Licens Medieanvändning (?)