Följ Green Cargo

Taggar

rapporter

Hållbar logistik

transporttjänster

broschyr

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Dokument   •   2019-10-23 13:15 CEST

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Dokument   •   2019-08-15 09:30 CEST

Delårsrapport Q1 2019

Delårsrapport Q1 2019

Dokument   •   2019-04-30 10:00 CEST

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Järnvägens andel av långväga transporter motsvarar cirka 20 procent av den totala transportvolymen i Sverige. Vi står för drygt hälften av dessa transporter. Tåget är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget. För att nå både EU:s och Sveriges klimatmål, är lösningen samverkan mellan transportslag där järnvägstransporter bör vara förstahandsvalet för den långa sträckan.

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018

Dokument   •   2019-02-14 09:00 CET

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Dokument   •   2018-10-24 10:30 CEST

Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport Q2 2018

Dokument   •   2018-08-09 08:30 CEST

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Dokument   •   2018-04-24 08:00 CEST

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2017

2017 har varit ett händelserikt år. Vi har arbetat systematiskt med att förbättra vår kvalitet, öka vår effektivitet och minska våra kostnader. Vi har på ett ännu bättre sätt än tidigare levt upp till kundernas krav på de tjänster vi levererar, vilket vi ser i utvecklingen av våra nyckeltal. Vill du beställa en tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kontakta miljo@greencargo.com.

Bokslutskommuniké Q4 2017

Bokslutskommuniké Q4 2017

Dokument   •   2018-02-08 09:00 CET

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Dokument   •   2017-10-25 08:00 CEST

Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

Dokument   •   2017-08-11 08:30 CEST

Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport Q1 2017

Dokument   •   2017-04-26 08:00 CEST

Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport Q3 2016

Dokument   •   2016-10-26 10:32 CEST

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Dokument   •   2016-08-09 10:00 CEST

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Dokument   •   2016-04-26 10:00 CEST

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Vi nådde samma höga nivå på vårt säkerhetsarbete som rekordåret 2015 och kvaliteten förbättrades på ett sådant sätt att kundnöjdheten i december månad är den högsta sedan vi började mäta. Den ökade omsättningen och de nya transportavtalen bekräftar att vi är på rätt väg med vår tillväxtstrategi.

Green Cargo Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Hösten 2013 inledde vi den största effektiviseringen och moderniseringen i Green Cargos historia. Vi skulle vända flera års förlustsiffror. När vi summerar 2015 så är det med glädje jag kan konstatera att åtgärderna ger effekt. 2015 var ett år med positivt rörelseresultat.

Bokslutskommuniké Q4 2016

Bokslutskommuniké Q4 2016

Dokument   •   2017-02-09 07:57 CET

Mätmetoder för hållbarhetsredovisning 2016