Följ Green Cargo

Engagemang genom spår mot framtiden

Nyhet   •   Dec 27, 2017 10:51 CET

”Spår mot framtiden” är ett projekt i Bodens kommun som syftar till att rekrytera elever med svenska som andraspråk till järnvägsbranschen. Green Cargo är engagerade i projektet och bidrar med andraspråkshandledare till utbildningen.

I takt med att tågtrafiken ökar och pensionsavgångarna inom branschen är relativt stora, ökar behovet av nya lokförare. I Sverige behövs ungefär 250 lokförare varje år under lång tid framöver och Green Cargo behöver anställa omkring 100 lokförare varje år de närmsta åren.

En lokförarutbildning sker genom yrkeshögskoleutbildning, så kallad YH-utbildning. Utbildningen är mellan 44-60 veckor och finns på flera platser i Sverige. Efter examen vidareutbildas eleverna på det företag de har för avsikt att arbeta på.

Det finns grupper i samhället som redan idag är kvalificerade att genomföra en lokförarutbildning men som av olika skäl inte söker utbildningsplatsen. Att inte ha svenska som förstaspråk kan vara en av anledningarna. Transportstyrelsen kräver formella kunskaper i svenska i form av gymnasiebetyg i svenska A, eller svenska som andraspråk 1, för att få lokförarbevis. Transportstyrelsen ställer dessutom krav på att en lokförare utan risk för missförstånd ska kunna genomföra säkerhetssamtal och kommunicera med andra funktioner.

”Spår mot framtiden” drivs av Bodens kommun tillsammans med Transport Competence Center (TCC). Fyra av eleverna som påbörjat utbildningen har svenska som andraspråk. De har bott i Sverige i några år och skaffat sig tillräckliga kunskaper i svenska för att uppfylla kraven. Nu ska de tillgodogöra sig lokförarutbildningen på 60 veckor samtidigt som de kommer studera järnvägssvenska.

Ahmed kommer från Eritrea och han har bott tre år i Sverige. Abdirahman kommer från Somalia och har bott i Sverige sju år. Båda har klarat testerna och läser nu till lokförare. De är båda positiva till utbildningen.

Ahmed varför vill du bli lokförare?
– Jag funderade en hel del på yrke och när TCC kom till SFI (svenska för invandrare) visste jag att det var lokförare jag ville bli. Utbildningen är ganska svår och tuff. Det är nog därför det inte är så många invandrare som anmäler sig eller blir antagna. Men jag vill jobba med bästa yrket i Sverige och vill visa andra att inget är svårt. Det är bara att kämpa på, säger Ahmed Osman.

Abdirahman Said vill ha ett utmanande och krävande jobb som innebär stort ansvar. Utöver det ser han fram emot att som lokförare få se mycket natur och platser han aldrig har varit på.
Green Cargos lokförare Tomas Johansson och Arne Långström är handledare för de båda eleverna. Tomas blev handledare efter att ha blivit tillfrågad av sin gruppchef på Green Cargo om han ville ställa upp.

– Jag kände att det kunde vara intressant att få vara delaktig i detta. Det är inspirerande att få följa personer som inte riktigt har samma förutsättningar som jag vad gäller till exempel språk, säger Tomas Olsson.

På frågan vad som är roligast med att vara handledare är båda eniga; de ser fram emot att få se de båda eleverna lyckas med utbildningen.

– För min del är det intressant att höra deras historia om hur de kom till Sverige och jag vill hjälpa till med språket. Det är också roligt att få vara delaktig under deras utbildning och se hur de lyckas genom varje del av utbildningen, fortsätter Tomas.

– Jag gillar att träffa människor från andra kulturer och jag vill medverka till att de får en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden och få ett bra jobb, säger Arne Långström.
Både Ahmed och Abdirahman tycker att utbildningen har varit rolig och de har lärt sig mycket hittills.

– Det roligaste är när vi pratar tågspråk. Det finns många ord som också betyder något annat, då brukar vi skämta lite om det. Dessutom får jag bra stöd från Tomas. Han är alltid lugn och klok när han ger mig tips och lär mig saker, säger Ahmed.

Självklart finns det utmaningar. Språket är en, och att hinna med och lära sig allt under utbildningen en annan.

– Jag tycker att utmaningen är att lära mig allt som behövs på ett bra sätt innan utbildningen ska avslutas. Jag tycker att jag redan har lärt mig mycket när jag har åkt lok med Arne, eftersom han är rutinerad och metodisk i det han gör. Samtidigt är han lugn och pedagogisk och vill dela med sig av sina erfarenheter. Det är jättekul, avslutar Abdirahman.

I december 2018 är eleverna klara med sin utbildning. Då har de haft 38 veckor teori och 22 veckor praktik. Därefter är det dags att söka anställning hos en tågoperatör eller annat järnvägsföretag. Anställningen inleds med en företagsspecifik utbildning. Längden på utbildningen varierar beroende på hur mycket praktik eleven har gjort hos operatören under utbildningen och hur komplexa fordon och körning företaget har. Kortast utbildning har företag som kör regionaltåg och den längsta internutbildningen har företag som kör gods.