Följ Green Cargo

Green Cargo års- och hållbarhetsredovisning 2019

Nyhet   •   Mar 26, 2020 13:30 CET

Ett hållbart och fungerande godstransportsystem är avgörande för Sveriges viktiga industriföretag och för Sverige som handelsnation. Alla transportslag behövs, både idag och i en framtid, men järnvägens roll har aldrig varit viktigare.

Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Under året som gått ser vi att prioriteringarna har satt sig i bolaget och vi ser att det vi gör, gör skillnad. Men det krävs uthållighet för att vi ska kunna åstadkomma ett positivt finansiellt resultat och förbättringar som är varaktiga över tid.

Sedan vi skrev den här Års- och hållbarhetsredovisningen har en pandemi med utbredd smittspridning av Covid-19 brutit ut med påverkan över hela världen. Green Cargo bedömer det som högst sannolikt att det finansiella resultatet för bolaget kommer att påverkas negativt för 2020. Den långsiktiga effekten på våra kunder och för bolaget är i skrivande stund för tidigt att utvärdera. Trots detta behöver vi med tillförsikt fortsätta på den inslagna vägen. Det handlar om att vara uthålliga och exekvera de insatser vi gör inom ramen för vårt transformeringsprogram och för att fortsätta vår strävan att nå än mer ökad struktur, kontroll och kvalitet.

Förra året transporterade Green Cargo drygt 22 miljoner ton gods. Om samma mängd gods istället hade transporterats på väg hade det motsvarat nära 1 miljon lastbilstransporter om vardera 50 mil. Det är spännande att se den viktiga och snabba utveckling som sker hos alla transportslag. Men vi måste se klart på storleken på det transportarbete som sker på järnvägen och dess betydelse för svensk basindustri – både idag och i en framtid.