Följ Green Cargo

Green Cargo först ut i Norden med att sätta Eurodual-lok i drift

Nyhet   •   Dec 16, 2020 10:05 CET

Från vänster: Oskar Stenstrøm, Godsdirektör på Bane NOR & Bengt Fors VD Green Cargo Norge.

Denna vecka börjar en ny era för norsk godstrafik. Green Cargo sätter i drift de första två av nästa generation lok för godstrafiken i Norge. De nya Eurodual-loken är starkare, bättre anpassade till tuff norsk topografi och bidrar till att minska förseningarna i järnvägsnätet. Med det nya loket kan ett godståg ersätta så många som 30 lastbilar. Norge är det första landet i Norden som använder det nya loket.

Bengt Fors, VD för Green Cargo Norge, presenterar stolt nyheterna på godsterminalen vid Alnabru i Oslo.

– Vårt nya lok har sex axlar jämfört med fyra på dagens lok, och detta ger ett bättre grepp i rälsen. Loket har också en betydligt starkare motor vilket gör det nya loket mer lämpligt för det norska järnvägsnätet med många och branta stigningar, säger Bengt Fors.

Green Cargo är en av de första aktörerna som använder den nya generationen lok i Europa. Loket vid Alnabru är det första i Norden.

Bättre anpassad till norska förhållanden

De nya Eurodual-loken har både en elmotor och en dieselmotor.

– Med två olika motorer kan loket användas på alla spår, oavsett elektrifiering. Det är möjligt att växla mellan de två motorerna under gång. Detta minskar risken för att den fastnar och det bidrar till bättre punktlighet i tågtrafiken, förklarar Bengt Fors. Det nya loket kan dra ett tåg med upp till 30 godsvagnar, jämfört med 20 godsvagnar med dagens lok.

– Om två fyraxliga lok har krävts för att dra ett godståg kan Eurodual-loket dra tåget ensamt. Det nya loket minskar driftskostnaderna och ger utrymme för fler godsvagnar, fortsätter Bengt Fors.

Omedelbar effekt på godstrafiken

Godsdirektör på Bane NOR, Oskar Stenstrøm, är positiv till att Green Cargo nu tar i bruk två moderna, specialbyggda lok.

– Som infrastrukturansvarig är vi mycket positiva till att en central godsoperatör investerar i nya och toppmoderna lok. Det har en omedelbar effekt – både på godstrafikens kapacitet och effektivitet. Detta bidrar till att stärka konkurrensfördelarna för godstransporter på järnväg, säger Oskar Stenstrøm. Mer kapacitet i järnvägsnätet minskar också belastningen på tunga transporter och lastbilar på de norska vägarna.

Ökar järnvägens kapacitet

I ett tungt trafikerat järnvägsnät ökar det nya loket transportkapaciteten för gods utan att öka belastningen på järnvägsnätet.

– Med undantag för korta sidospår, som begränsar tåglängden, finns det begränsningar för antalet godståg och vilka lok som kan anslutas på olika sträckor. Det är viktigt att hitta lösningar för längre tåg, både genom att bygga korsande spår men även på andra sätt. Denna typ av lok kan också minska risken för att det fastnar och bidrar därmed till bättre punktlighet i tågtrafiken, påpekar Oskar Stenstrøm.

Fakta om Eurodual-lok

  • Eurodual är den senaste generationen sexaxliga lok, speciellt utvecklat för godstransporter av schweiziska Stadler.
  • Eurodual har både en el- och en dieselmotor. Huvudmotorn är en 7 MW elmotor. Dieselmotorn driver en generator som producerar elektricitet för elmotorn när loket körs på icke elektrifierade ledningar eller saknar ström av annan anledning.
  • Eurodual kommer att ersätta de fyraxliga Traxx-loken, med en effekt på 5,6 MW, som används för både gods- och persontrafik.
  • Green Cargo har för närvarande 12 dagliga avgångar tur och retur i Norge; Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim och Oslo-Stavanger.
  • Det nya loket kommer att användas på Bergensbanan och kommer så småningom att användas på de sträckor som Green Cargo trafikerar.