Följ Green Cargo

Green Cargo lanserar nytt IT-system för den norska inrikestrafiken

Nyhet   •   Mar 23, 2017 11:30 CET

Green Cargo lanserar ett nytt IT-system, PICit, för hela företagets norska inrikestrafik. Lanseringen startade med tågsträckan Alnabru - Trondheim i mitten på mars. Green Cargo får ett standardiserat och digitalt arbetssätt från bokning till leverans, och som möjliggör statusuppdatering på kundernas godsvagnar och enheter. En viktig komponent i lanseringen är att Green Cargo nu erbjuder både webb- och EDI-bokning med track & trace.

– Efter krav från kunder, Bane NOR, tidigare Jernbaneverket och oss själva att modernisera vårt arbetssätt har vi valt en digital lösning med PICit för tidigare arbetssätt som skett i excel. Med vårt nya IT-system får vi ett bättre gränssnitt för webb- och EDI-bokning med track & trace som visar status på var kundernas enheter befinner sig i transportkedjan. Bane NOR har krävt att vi ska ha ett mer driftsäkert system som möjliggör spårbarhet för vår järnvägsproduktion, vilket vi nu säkerställer säger Helena Wetterwik, Senior Project Manager, projektledare Green Cargo.

IT-systemet samlar in all information om transport och last och gör den tillgänglig för alla parter i transportkedjan - från bokning, planering av tåg, matchning av tågkapacitet, terminalhantering, fakturering och uppföljning. Det förvaltar och styr informationsflödet från den tidpunkt då lasten lämnar avsändaren till den tid den anländer mottagaren.

– Detta utvecklingsprojekt har haft stor framgång tack vare ett mycket bra samarbete mellan medarbetare från Norge, Sverige och Danmark. Processerna från bokning, lagring och terminaldrift, disposition och drift av järnvägstransporter till fakturering stöds nu av ett system där PICits moduler integreras i realtid i en enda SaaS-lösning. Förutom de interna operativa och administrativa fördelarna, kan systemet även integrera med andra system som är ytterligare en vinst för Green Cargo, dess kunder och omvärlden. Vi är mycket stolta över att systemet nu är i drift och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Green Cargo, säger Henrik Højen Andersen, CEO, PICit.

All personal - truckförare, lokförare och administrativ personal i Norge arbetar i det nya systemet. Även Green Cargos kunder får en kortare demo för hur de lägger in bokningar och följer statusuppdateringar.

– Den största effekten och vinsten med PICit för Green Cargo är att vi kan ge våra kunder både webb- och EDI-bokning med track & trace, samt att vi själva får bättre intern kontroll, avslutar Helena Wetterwik.