Följ Green Cargo

​Green Cargo på plats på Norges största logistikmässa

Nyhet   •   Okt 20, 2016 11:00 CEST

I veckan deltog vi på Norges största logistikmässa ”Transport och Logistikk” i Oslo. Koncernchef Jan Kilström var talare under en seminariedel och gav bakgrunden till varför vi valde att etablera oss i Norge och inom vilka nyckelindustrier vi ska växa. På mässan hade vi också egen monter där vi träffade befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och intresseorganisationer.

Green Cargos koncernchef Jan Kilström deltog under seminariedelen ”Godsöverföring till järnvägen” tillsammans med Elisabeth Enger, Jernbanedirektør, Jernbaneverket och Arne Fosen, adm. dir., CargoNet AS. Huvudpunkten handlade om hur godsöverföring och tillväxt för järnvägen ska säkras genom att fokusera på fyra satsningsområden: ”Kombitransport, Industrigods, Skogsnæringen och Internationella godsstrømmar”. Jernbaneverkets godstrategi för järnvägen 2016-2029 presenterades - där Green Cargo har bidragit med inspel och fakta - för att öka användandet och prestandan av järnvägsnätverket.

– Den 20 mars rullade vi vårt första tåg fullastat mellan Oslo och Bergen, två dagar efter Cargolinks nedläggning. Vi fick mycket positiv respons från kunder på den skandinaviska marknaden då vi på så kort tid kunde tillgodose marknadens behov på tillförlitliga och effektiva tågtransporter. I Norge finns betydande tillväxtmöjligheter för Green Cargo och vi fortsätter vår expansion för att vara kundernas givna transportpartner till och från Skandinavien, säger Jan Kilström koncernchef Green Cargo.

Seminariedelen avslutades med en duell mellan stortingsrepresentant Abid Q Raja (V) och stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H), där även Jan Kilström besvarade publikens frågor.

– Den här mässan är en viktig arena för oss som tågoperatör. Här möter vi både kunder och kunders kunder som ger oss värdefull kunskap och signaler som vi tar med oss i vidare utveckling av vårt nätverk, säger Kjell Owrehagen vd Green Cargo Norge.

Mässan riktar sig till beslutsfattare, företagsledare, logistikchefer, politiker och forskare som har ett åtagande inom transport- och logistikbranschen. Konferensen hade cirka 860 deltagare och bekräftade därmed sin position som den största huvudkonferensen för den norska industrin.

– Konferensen bekräftar att Green Cargos satsning på järnvägslogistik till och från Norge, och nu även i Norge är riktig. Vi mötte många befintliga kunder där vi diskuterade såväl befintliga affärer som nya konkreta affärsmöjligheter, men fick även med oss spännande prospects från nya kunder med oss från konferensen. Nu gäller det att ta vara på dem och det ska vi göra, säger Björn Thunqvist strategisk säljare Green Cargo.