Följ Green Cargo

Green Cargo pratar om logistikkedjans påverkan tillsammans med Hagainitiativet

Nyhet   •   Sep 06, 2016 11:00 CEST

Idag träffas ett antal transport- och logistikchefer för att prata om logistikkedjans påverkan och vad som behöver göras för att skapa mer klimatsmarta lösningar. Produktchef Ann-Kristin Österholm och Sohana Josefsson, Marknad- och kommunikationsdirektör från Green Cargo kommer vara på plats.

Transporter står för 30 % av klimatpåverkan, men fortfarande är det många företag som upplever att det är svårt att få med transporternas miljöpåverkan fullt ut i arbetet med målsättningar och uppföljning. Företagen i Hagainitiativet visar att ett aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar och därför vill de inspirera andra företag att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

– Vårt mål med dagen är att prata om vilka hindren är och vad vi kan göra för att komma framåt. Hagainitiativet är en stark röst som kan påverka politiker. Vi vill se om det finns en samsyn på problemet och vad som behöver förändras. Vi fortsätter att utveckla våra tjänster så att det blir enklare att använda järnväg som bas för sitt företags logistiklösning, säger Sohana Josefsson, Marknad- och kommunikationsdirektör, Green Cargo.

Innan mötet har medlemmarna i Hagainitiativet svarat på frågor om hur transporter upphandlas, vilka parametrar som är viktigast vid köp av transport, om klimat- och miljökrav ställs, samt mål och uppföljning.

– Alla företag brottas med hur de ska kunna minska sin klimatpåverkan från transporter och vår interna enkät visar att viljan finns att både ställa om och ställa tuffare krav. Det kan dock konstateras att det saknas både verktyg från transportleverantörer och en gemensam standard för att följa upp utsläppen från transporterna. Vi ser också att en politik för klimatsmarta transporter behövs för att underlätta för företagen att minska sin klimatpåverkan, säger programdirektör Nina Ekelund i Hagainitiativet.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. I nätverket ingår: AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog. Läs mer om Hagainitiativet »