Följ Green Cargo

Green Cargo – största järnvägsoperatören för gods i Sverige firar 20 år

Nyhet   •   Jan 21, 2021 10:01 CET

Vårt bolag Green Cargo bildades för två decennier sedan med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft som en attraktiv godsoperatör på järnväg – och det ska vi så klart fira under året! Idag är vi 1 800 medarbetare, som genom våra yrkesroller har förmånen att få bidra till den utvecklingen och vi fortsätter att skapa ett hållbart och fungerande godstransportsystem.

Vi drar tillbaka klockan lite och tittar på hur det en gång såg ut. Det statliga verket Statens Järnvägar, med rötter från mitten av 1800-talet, genomgick en dramatisk förändring den 1 januari 2001. Man delade upp hela den kommersiella järnvägsmarknaden i olika aktiebolag och det bildades sju bolag:

  • Green Cargo AB (godstrafik)
  • SJ AB (persontrafik)
  • Euromaint AB –(ordonsunderhåll)
  • Train Tech Engineering (järnvägsteknik)
  • Unigrid AB (IT)
  • Jernhusen AB (fastigheter)
  • Trafficare AB (terminaltjänster)

Redan när Green Cargo bildades 2001 var valet av företagsnamn ett mycket medvetet val. Hållbarhet var redan från starten en naturlig del av vår verksamhet. Vi tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.

Vi har våra rötter i den svenska tågtrafikens ursprung och är den mest erfarna aktören inom järnvägslogistik. Dygnet runt transporterar vi råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln i 400 godståg, vilket ersätter 8 800 lastbilar.

Nu ser vi fram emot att fortsätta att vara en viktig partner till våra kunder och en attraktiv arbetsgivare med fokus på hållbarhet. Vi kommer fortsätta att driva frågorna kring centrala infrastruktursatsningar för hållbara godstransporter och stärka konkurrenskraften för näringslivet också de kommande 20 åren.

Vi kommer under året att uppmärksamma vårt jubileum. Håll ögon och öron öppna och följ oss i våra kanaler. Häng med på vår fortsatta resa – nu kör vi!

Green Cargo på Instagram

Green Cargo på LinkedIn

Green Cargo på Twitter

Green Cargo på Youtube