Följ Green Cargo

Hållbar järnvägslogistik för en grönare framtid

Nyhet   •   Feb 07, 2017 14:03 CET

Att välja järnväg för godstransporter är ett enkelt sätt för ett företag att uppfylla sina klimatmål. Transporter av varor och gods står för 30 procent av alla utsläpp. Att välja tåg i stället för lastbil gör därför en nästan ofattbar skillnad. I Enterprise Magazines senaste nummer kan du läsa om Green Cargo och företagets arbete för hållbar logistik.

Om man tänker sig att en transport av ett ton gods endast får släppa ut ett kilo koldioxid kan en lastbil av högsta miljöklass köra 20 kilometer. Ett eldrivet tåg drivet med vattenkraft kommer i stället otroliga 9 000 kilometer – en sträcka som tar dig från Stockholm till Los Angeles medan du med lastbil inte kommer längre än till Kungens kurva från centrala Stockholm. Att Green Cargos 400 godståg som körs per dygn motsvarar 10 000 lastbilstransporter är ytterligare en talande jämförelse.

Green Cargo sköter järnvägslogistiken åt svensk industri och exempel på branscher är skog, stål, kemi och handel. Godset kan vara stålämnen, pappersprodukter, biobränsle, trävaror, livsmedel och mycket annat. Det finns vagntyper för alla sorters varor och erbjudandet är dörr-till-dörr-tjänster och skräddarsydda lösningar för all typ av logistik.

Regeringen har satt upp ett mål om att Sverige ska ha en fossilfri transportsektor år 2050 och det finns klimatmål på EU-nivå för 2020 och 2030. För att nå målen måste företagen inom en snar framtid se över sina transporter.

– Vi kan lyfta våra kunder och se till att de når dessa högt satta miljömål. Vill man ha en hållbar logistik är vi en betydande del av lösningen för att minska företagets klimatpåverkan, säger Jan Kilström, vd Green Cargo.

Läs hela artikeln och intervjun med Jan Kilström i Enterprise Magazine.

Läs mer om hur Green Cargo arbetar för hållbar logistik.