Följ Green Cargo

Internationella plankorsningsdagen

Nyhet   •   Jun 10, 2021 10:24 CEST

Torsdagen den 10 juni är den internationella plankorsningsdagen. Järnvägsbranschen i 54 länder går ut med samma budskap - passera plankorsningen säkert!

Idag, torsdagen den 10 juni, är det internationella plankorsningsdagen. Dagen då 54 länder går ut med samma budskap – passera plankorsningen säkert! Naturligtvis är vi på Green Cargo med och gör vår röst hörd vad gäller denna viktiga fråga.

Där väg och järnväg möts – det är vad plankorsning handlar om. Tåg kan ha en stoppsträcka på flera kilometer. Det betyder att trafikantens uppmärksamhet är central för att förhindra olyckor. Att notera vägmärken och signaler och se upp för tåget.  

I det svenska järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Korsningarna har olika skyddsanordningar beroende på hur många vägtrafikanter som passerar där. Olyckor i plankorsningar är framför allt ett problem bland gående inom tätort och fordon utanför tätort. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Mer än hälften av dessa är suicid.

Det är Trafikverket som ansvarar för de flesta plankorsningar i landet och som verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Men i många fall är det enskilda infrastrukturförvaltare som har ansvaret, till exempel på industrier och i hamnar.

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka säkerheten vid plankorsningar, uppmärksammar Trafikverket tillsammans med en rad branschaktörer Internationella Plankorsningsdagen – (ILCAD – International level crossing awareness day) den 10 juni. Och Green Cargo är naturligtvis med och uppmärksammar denna viktiga fråga.

– Det är bra att det riktas uppmärksamhet även internationellt kring det här problemet. Det handlar mycket om att man som bilförare, fotgängare eller cyklist inte förstår järnvägstrafikens förutsättningar. En lokförare har aldrig möjlighet att gira och i de flesta fall ingen möjlighet att stanna sin rörelse om en bil skulle dyka upp i färdriktningen. Därför måste järnvägen spela med större säkerhetsmarginaler än vad man som vägtrafikant är van vid. I ett samhälle där vi skruvar upp tempot mer och mer, både i företag och hos oss privatpersoner, kan det vara svårt att ta till sig vilka risker det innebär vid till exempel en plankorsning, säger Fredrik Lindström, gruppchef på Green Cargo i Gävle.

– Det handlar givetvis om direkta dödsrisker för den som passerar en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist och för vår egen personal som genomför växlingsarbetet på lok och vagnar. Men för den som kör loket handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att en människa i värsta fall dör. Den här oron bär många av mina medarbetare med sig dagligen och speciellt påtaglig blir den vid särskilt utsatta ställen där man vet att biltrafikanter hela tiden chansar och vägskydden är otillräckliga, säger Fredrik.

Var rädd om dig – och chansa aldrig när du passerar en järnvägsövergång – tågets stoppsträcka är lång.

Läs Trafikverkets nyhet om den internationella plankorsningsdagen