Följ Green Cargo

​Lättklinkerbetong AB använder Green Cargos miljövänliga transporter

Nyhet   •   Maj 17, 2017 10:00 CEST

Med tågtransporter får företag möjlighet till mycket större samlast av produkter jämfört med till exempel transport med lastbil. Dessutom ger Green Cargos transporter en trygg vetskap om att transporten utförs med minimal klimatpåverkan, hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Lättklinkerbetong AB är ett av många företag som har valt Green Cargo som deras godstågsleverantör och det enda rikstäckande godstransportföretaget, godkänt som Bra Miljöval för godstransporter.

Lättklinkerbetong AB fraktar sina produkter i en kombination av tåg eller miljöklassade fordon, vilket innebär effektiva och miljövänliga leveranser där tåg är huvudkomponenten och en viktig del i den helhetslösning som Lättklinkerbetong AB erbjuder. Med stora laster som transporteras med tåg kan långa turer med lastbilar mellan fabrik och byggplats undvikas. Från fabriken i Ucklum transporteras idag en betydande del av betongelementen med tåg.

– Kombinationen mellan lastbil och tåg som fraktlösning för våra element gör oss unika inom betongindustrin. Vår logistik innebär en snabb och miljövänlig transport med överlägsen räckvidd utan att kostnadseffektiviteten äventyras. Under 2016 levererade vi över 25 000 ton betongelement med tåg fördelat på närmare 1 000 transporter med ett snitt på cirka 40 mil per transport. En god planering inom logistik bidrar till effektiva transportlösningar, säger Andreas Ryrbo, Operativ Chef Lättklinkerbetong AB.

Lättklinkerbetong AB levererar sina produkter med tåg från sydliga Ystad till nordliga Umeå. Betongelementen ställs på lastbärare, som lastas på tågvagnar. Framme på destinationen ställs tågvagnarna på bangården där deras egna lastbilar hämtar och kör sista sträckan till byggplatsen. Deras lastbilar är försedda med egna liftar som lyfter av lastbärarna som betongelementen står på. De tomma lastbärarna kan efter montaget staplas på varandra och effektivt transporteras tillbaka till fabriken.

– Vi blir glada när fler och fler företag ser fördelarna med järnvägen som Lättklinkerbetong har gjort. Tåg ökar effektiviteten på långväga leveranser. På två år har vi dubblat vagnantalet för Lättklinkerbetong AB. Med våra leveranser hjälper vi många företag att närma sig sina miljömål avseende CO2-utsläpp. Varje dygn kör vi gods motsvarande 10 000 lastbilstransporter. Det motsvarar en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång. Vår insats handlar alltså inte bara om en omfattande reducering av CO2-utsläpp utan också om tryggare vägar, säger Anders Ohlsén, Kundansvarig säljare Green Cargo.

Lättklinkerbetong AB grundades 1937 och är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Företaget erbjuder byggmarknaden heltäckande produktlösningar inom stombyggnad i betong. Sedan 2008 ingår Lättklinkerbetong AB som ett dotterbolag i Peab-koncernen.