Följ Green Cargo

​Säkrare lastning av intermodala enheter

Nyhet   •   Jun 17, 2019 10:00 CEST

Den 14 maj hölls ett första möte inom Tågoperatörerna för att skapa en samverkanspolicy bland järnvägsföretag och kombiterminaloperatörer i syfte att höja säkerhetsnivån på intermodala transporter. Green Cargo deltog vid mötet.

Ett liknande samverkanssystem finns sedan tidigare bland aktörer inom rundvirkestransporter, där berörda järnvägsföretag och timmerterminaler skapat en gemensam utbildningsnivå för lastning av rundvirke och en certifiering av lastpersonalen.

Branschgemensam policy för att skapa en gemensam säkerhetsnivå för alla aktörer

Principiellt är säkerhetsansvaret reglerat mellan järnvägsföretagen och terminaloperatörerna i kommersiella avtal mellan parterna, men syftet med en branschgemensam policy är att skapa en gemensam säkerhetsnivå för alla aktörer, vilket är en stor fördel, eftersom samma terminal ofta lastar enheter åt flera järnvägsföretag. Idén har funnits länge med rundvirkessystemet som förebild, men den allvarliga olyckan på Stora Bält i januari drev på aktörerna till att komma till handling.

Vid det första mötet fanns representanter från järnvägsföretag och terminaloperatörer och övertygelsen var stark hos alla att samarbetet kommer att bidra både till högre säkerhet och bättre effektivitet.

Green Cargos säkerhetschef Kenneth Sjödahl deltog vid mötet. Kenneth, vad är din känsla efter första mötet?

- Det är slående hur starkt engagemanget är från alla som deltog. Alla ser fördelar med att samarbeta och att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser. Vi kan också skapa en helhetssyn här och som i allt kvalitetsarbete gäller det att göra rätt från början. En fel lastad enhet som upptäcks av syningspersonalen strax före tågavgång skapar stress och förseningar och i värsta fall kan en osäker last komma ut i tåg och orsaka riktigt allvarliga olyckor.

Expertgrupp tillsatt

Kärnan i samarbetet kommer att vara en expertgrupp sammansatt av lämpliga representanter från järnvägsföretag och terminalbolag. Även organisationerna Sveriges hamnar, Sveriges Åkeriföretag och Transportindustriförbundet kommer att bjudas in för att stötta samarbetet.