Följ Green Cargo

Tankesmedjan ska försätta deltagarna inom TTT i en framtidsvision

Nyhet   •   Feb 01, 2021 11:18 CET

Inom TTT – Tillsammans för tåg i tid, används mötesformen tankesmedja för att starta en branschgemensam innovationsprocess för bättre tågpunktlighet inom olika områden. Tankesmedjorna kan vara geografiskt indelade, till exempel godsstråket Luleå – Mjölby som vi avhandlade i november förra året. Men det kan också handla om verksamhetsområden, vilket var fallet i torsdags den 29 januari när vi genomförde en tankesmedja kring digitaliserad prognoshantering.

Det handlar om att gå ifrån dagens situation när varje part gör egna bedömningar av en störning och dess omfattning efter att störningen inträffat och agerar sedan utifrån olika individers kunskap och erfarenheter. Målbilden är att vi ska ha tillgång till datadrivna prognoser för när ett fel håller på att inträffa så att till exempel en spårväxel kan åtgärdas innan den orsakar ett trafikstopp, eller en fordonskomponent kan larma fordonsledningen och en förebyggande underhållsinsats kan vidas innan ett stoppande fel på fordonet inträffar. Det handlar också om att ha en erfarenhetsbank och ett IT-stöd som kan beräkna kvalificerade prognoser på hur lång en störning kan förväntas blir och när trafiken åter kan komma igång.

Tankesmedjan gick ut på att försätta deltagarna i en framtidsvision – ”den bästa av världar” - och utifrån den ta fram förslag på hur vi kan ta oss dit. Som inledning fick deltagarna lyssna på fyra inspirerande föreläsare från Vossloh, Strukton, Trafikverket och SJ som visade på att visionen inte är särskilt avlägsen med den teknik som finns tillgänglig på marknaden idag. Men här har den svenska järnvägen en mental resa att göra tillsammans för att ta tillvara alla tillgängliga möjligheter, både i teknik, men också hur vi organiserar oss och styr våra verksamheter. Det är helt enkelt ett rejält tekniksprång som ligger framför oss och som kommer att ge oss helt andra möjligheter att både förebygga trafikstörningar och att hantera uppkomna störningar på ett mycket mer kvalificerat sätt.

Läs gärna Tågföretagens recension av tankesmedjan här: https://www.tagforetagen.se/2021/01/ttt-tankesmedja-digital-mojligheter-for-prognoser/

Håkan Sjöström, Green Cargos representant i Exekutiva ledningsgruppen för branschsamarbetet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT)