Följ Green Cargo

Träffa oss i Almedalen på Sveriges största öppna politiska mötesplats!

Nyhet   •   Jun 21, 2016 10:00 CEST

Nu är det sommar, sol och semester för många, men vi på Green Cargo jobbar intensivt med att förbereda våra seminarier i Almedalen. Vi deltar i diskussionerna kring hur vi kan nå en transportsektor som stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till hållbara, klimatanpassade transporter.

Om du är i Visby under Almedalsveckan är du varmt välkommen att lyssna och ställa frågor. På plats finns VD Jan Kilström, Försäljningsdirektör Richard Kirchner, Marknads- och Kommunikationsdirektör Sohana Josefsson och Senior Advisor Mats Hollander

Glad sommar och hoppas vi ses i Visby!

Måndag 4 juli
Tid: 10:00 - 10:40 SNF transportseminarium: Har vi för mycket järnväg i Sverige?
Panel: Jan Kilström, VD Green Cargo, Anna Johansson, Infrastrukturminister, Karolina Boholm Skogsindustrierna och NTR, Moderator Svante Axelsson.
Plats: Uteserveringen Donners Brunn.

Tisdag 5 juli
Tid: 7:30 - 9:00 BTO seminarium: Bygg Sverige starkt med höghastighetsjärnväg.
Tid: 9:30 - 11:00 BTO seminarium: Näringslivets godsvision – så får vi mer gods på räls. Sweco-rapporten och fördubbling av godstrafik på spår till 2050 presenteras av Anders Lundberg.
Panel: Richard Kirchner, Försäljningsdirektör Green Cargo, Benjamin Blomqvist, Logistikchef Älvsbyhus, Lars Hjälmered, Riksdagsledamot (m) och Karolina Boholm Skogsindustrierna.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Tid: 11:00 - 12:30 Haga-seminarium: Hur kan näringslivet bidra till hållbar konsumtion?
Panel: Jan Kilström, VD Green Cargo, Eva Alfredson, Analytiker Tillväxtanalys, Anders Strålman, VD och Koncernchef Axfood, Annika Carlsson Kanyama, Forskare KTH, Lars Andersson, Nordenchef AkzoNobel, Jakob König, Projektledare Fair Finance Guide, Svante Axelsson, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Pierre Decroix, VD Coca-Cola Enterprises Sverige, Åsa Westlund, Riksdagsledamot (s), Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA, Moderator: Nina Ekelund, programdirektör, Hagainitiativet.
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4.

Tid: 12:00 - 13:00 CMP-seminarium: Hur skapar vi lika villkor på transportmarknaden?
Panel: Jan Kilström, VD Green Cargo, Johan Röstin, CEO Copenhagen Malmö Port (CMP), Maria Ågren, Generaldirektör Transportstyrelsen, Peter Hesslin, CEO DHL Freight Nordic & UK, Boriana Åberg Ledamot (m) Trafikutskottet, Håkan Nilsson, CEO Bring Frigo.
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1.

Tid: 14:00 - 15:00 Mer gods med båt och tåg – håller EU:s ambitioner?
Panel: Jan Kilström, VD Green Cargo, Karin Svensson Smith (Mp och ordf TU), Karolina Boholm Skogsindustrierna, Ragnar Johansson, VD Svenska Orientlinjen, Mikael Karlsson (2050), Boriana Åberg (M och TU).
Arrangör: Green Cargo och Svensk Sjöfart, Moderator Sohana Josefsson, Marknads- och kommunikationsdirektör Green Cargo.
Plats: Maritima området, Hamngatan 1.

Läs mer om Almedalsveckan och seminarierna » http://www.almedalsveckan.info/