Följ Green Cargo

Trafikutskottet på besök hos Green Cargo i Hallsberg

Nyhet   •   Jan 18, 2018 20:04 CET

Tisdagen, den 16 januari var Trafikutskottet på besök vid Green Cargos huvudkontor i Hallsberg för att diskutera transportfrågor, se rangerbangården och träffa representanter från företaget.

Hela trafikutskottet var med på besöket. Även Örebro läns landshövding, Örebros regionråd, regiondirektör och kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg deltog.

Green Cargos VD Jan Kilström pratade om vikten av gods på järnväg som en del av svensk industri. Han berättade också om de stora effektiviseringar företaget genomfört för att kunna vara konkurrenskraftiga, men förtydligade att det behövs politiska beslut för att få rättvisa konkurrensvillkor för godstransporter, så att godstransportbranschen kan överleva.

Samtliga deltagare hade förståelse för godstrafikens prispress och minskade lönsamhet.

– Det var oerhört viktigt och glädjande för oss att få höra att utskottet förstod att något måste göras vad gäller våra banavgifter. Det måste löna sig för näringslivet att flytta godstransporter från väg till järnväg. Idag arbetar vi järnvägstransportörer i motvind eftersom banavgifterna fortsätter att höjas kraftigt. Våra politiska beslutsfattare har ett stort ansvar till att skapa jämna konkurrensvillkor på transportmarknaden, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Besöket avslutade med ett besök på rangerbangården, navet i godstransportsverige, som var väldigt uppskattat av deltagarna.

Bildtext

Hela trafikutskottet tillsammans med Örebro läns landshövding, Örebros  regionråd, regiondirektör och kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg.