Följ Green Cargo

Årsstämma i Green Cargo AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2020 15:00 CEST

Crister Fritzson, ny styrelseledamot

Idag avhöll Green Cargo AB sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets riktlinjer är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Jan Sundling omvaldes till ordförande och Anna Elgh, Catarina Fritz, Michael Thorén, Henrik Höjsgaard samt Charlotte Hansson omvaldes till ledamöter. Till ny ledamot valdes Crister Fritzson.

Crister Fritzson (född 1961) är sedan i våras CEO för Net Insight AB och har dessförinnan erfarenhet av järnvägsbranschen genom sin tidigare roll som VD och koncernchef för SJ AB samt ordförande i den svenska branschföreningen Tågoperatörerna (nuvarande Tågföretagen) samt den europeiska branschföreningen CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies). Crister har även lång erfarenhet från telekombranschen, bland annat som VD och koncernchef för Teracom samt Boxer.

– Tillförlitliga godstransporter på järnväg spelar en central roll för svensk industri och för Sveriges konkurrenskraft, men också om Sverige och övriga Europa ska kunna nå de högt satta klimatmålen. Jag ser fram emot att vara med och bidra till den vidareutveckling av bolaget som redan har påbörjats, säger Crister Fritzson.

Det registrerade revisionsbolaget PwC valdes till bolagets revisor med Linda Corneliusson som huvudansvarig revisor.

Foto: SJ, Crister Fritzson

För mer information

Jan Sundling, styrelseordförande, jansundling@icloud.com

Ted Söderholm, VD, Green Cargo, ted.soderholm@greencargo.com

Erica Kronhöffer, Chef Hållbarhet & Kommunikation, erica.kronhoffer@greencargo.com

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 700 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).