Följ Green Cargo

Återhämtning med ökade volymer i slutet av kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2021 08:30 CEST

Green Cargo gör ett svagt inledande kvartal främst orsakat av utmanande vinterförhållanden i norra Sverige med produktionsstörningar, intäktsbortfall och ökade underhållskostnader som en direkt följd av detta. Rörelseresultatet uppgick till –79 MSEK, vilket kan jämföras med –70 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med drygt 4 procent och uppgick till 1 040 (1 087) MSEK. Under slutet av kvartalet ser vi dock en tydlig återhämtning med ökade volymer inom samtliga segment.

Perioden januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 040 (1 087) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till –79 (–70) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –92 (–94) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 315 (146) MSEK

Årets första kvartal var på många sätt utmanande vädermässigt. Under bara ett par veckors tid hade vi två klass 3-varningar i norra Sverige med rikliga snömängder och hård blåst. Avstängda stambanor och bristfällig snöröjning av de för Green Cargo viktiga sidosystemen, som exempelvis rangerbangårdar och uppställningsspår, innebar stora produktionsstörningar som tog veckor att helt komma tillbaka från. Störningarna påverkade under perioden väsentligt bolagets resultat, trafiksäkerhetsindex, punktlighet och kundnöjdhet negativt.  

Rörelseresultatet uppgick till –79 (–70) MSEK, negativt påverkat av intäktsbortfall och ökade produktionskostnader till följd av vinterstörningarna under inledningen av kvartalet. Intäktsbortfallet från årets två första månader återhämtades delvis under mars då samtliga segment uppvisade ökade transportvolymer och intäkterna var väsentligt högre än under kvartalets inledande del. Nettoomsättningen minskade med drygt 4 procent och uppgick till 1 040 (1 087) MSEK.

Trafiksäkerhetsindex blev 93,8 (95,7), kundnöjdheten uppgick till 3,46 (3,61) och punktligheten till 89,0 (91,2) procent under perioden.

Kontaktperson:

Pär Nordlander, CFO, Green Cargo, par.nordlander@greencargo.com

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).