Följ Green Cargo

AGA Gas och Green Cargo utökar samarbetsavtal med järnvägstransporter till Norge

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 10:00 CET

I augusti utökade AGA Gas och Green Cargo samarbetet ytterligare med transporter från Sverige till Norge. Hälsa, säkerhet och miljö är prioriterade områden för både AGA Gas och Green Cargo och genom parternas fortsatta samarbete transporteras godset på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som klimatbelastningen minskar med 150 000 kg koldioxid årligen.

Godset som transporteras är koldioxid som används bland annat till växthus, livsmedelsindustrin, bryggerier och rening av vattenledningar. Koldioxiden är en restprodukt som uppstår vid olika slags produktionsprocesser.

Transporterna har flyttats över från väg till järnvägen. Det ger inte bara fördelar som en kraftigt minskad miljöbelastning, utan också säkrare, stabilare och effektivare leveranser i Green Cargos nätverk.

Med tågen levererar AGA Gas koldioxiden till kunder i Norge för upphämtning på terminalen i Rolvsøy. Vagnarna är anpassade för denna typ av transporter och tillhandahålls av AGA Gas. Det går ett antal vagnar i veckan från Norrköping till Rolvsøy utanför Sarpsborg.

– Vi har ett gemensamt intresse med Green Cargo när det gäller att hitta miljömässigt fördelaktiga och effektiva lösningar för våra transporter, säger Anders Eriksson, distributionschef på AGA Gas AB. Det utökade samarbetsavtalet innebär även klara fördelar ur ett säkerhets- och hälsoperspektiv och det medför också att vi får vi en utökad transportkapacitet, vilket är mycket glädjande.

Tillsammans med AGA Gas och Bane NOR har Green Cargo gjort noggrant planeringsarbete och genomfört riskanalyser för transporterna och hanteringen av godset på terminalen i Rolvsøy. Green Cargo tar även hand om förtullningen till Norge och systemövervakar transporterna. Genom kundvård, förtroende och proaktivitet skapar Green Cargo goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete.

– Vi skapar mervärden för AGA Gas i form av bättre transportekonomi och högre miljöprestanda genom våra järnvägslösningar. Vårt samarbete sträcker sig flera år tillbaka och innefattar argon- och koldioxidtransporter i Sverige samt transporter till Danmark. Vi är stolta att även kunna leverera hållbara transportlösningar även till Norge och ser med förhoppning på att utöka transporterna framöver till andra platser i Norge, säger Björn Thunqvist, strategisk säljare, Green Cargo.

Tåget är det mest klimatsmarta transportslaget som stärker det skandinaviska näringslivet. Dygnet runt fraktar Green Cargo godståg både med råvaror och förädlade produkter till industrier i olika delar av Skandinavien och till kontinenten. Slutprodukterna tar i många fall även tåget till konsumenterna i ett hållbart logistiksystem.

AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA tillverkar och tillhandahåller medicinska gaser, service, tjänster och sjukvård under namnet Linde Healthcare. AGA är ett Linde-företag och utgör Region Norra Europa där övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Linde är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 80 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com