Följ Green Cargo

Delårsrapport 2: Utmanande start på 2018 slår mot resultatet

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2018 08:45 CEST

Green Cargo har haft ett svagt första halvår med ett rörelseresultat som uppgick till -72 MSEK vilket kan jämföras med 4 MSEK under samma period i fjol. Nettoomsättningen minskade med 3% jämfört med föregående år och uppgick till 2 148 MSEK (2 223). Det svaga resultatet drivs av lägre transportintäkter som beror på minskade volymer orsakat av störningar i infrastrukturen. Driftskostnader, som inte minskar i samma utsträckning som volymen, tillsammans med höga kostnader för utrikestrafik och fordonsunderhåll, har också påverkat resultatet negativt.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 1091 MSEK (1 124)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (6)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -42 MSEK (-2)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 213 MSEK (179).

Första halvåret i korthet 

  • Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 2 148 MSEK (2 223)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -72 MSEK (4)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -111 MSEK (-10)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 381 MSEK (404).

Årets andra kvartal har resultatmässigt inte motsvarat förväntningarna främst påverkat av minskade transportvolymer bland annat orsakat av störningar i infrastrukturen. Samtidigt har driftskostnaderna inte minskat i motsvarande grad för exempelvis utrikestrafik och för fordonsunderhåll.

– De ökade kostnaderna avseende underhåll är delvis ett eftersläp från den besvärliga vintern under årets första kvartal. För att sänka kostnadsnivån på utrikestransporter förbereder vi nu för att producera trafiken genom Danmark delvis i egen regi, säger Green Cargos tillförordnade VD Erik Johansson.

Efterfrågan på Green Cargos tjänster är fortsatt god. Sammantaget har företaget tecknat nya transportavtal för nästan 213 MSEK under årets andra kvartal. För att möta den ökade efterfrågan på Green Cargos tjänster pågår ett aktivt arbete med att rekrytera nya lokförare.

– Det pågår ett fokuserat arbete för att rekrytera lokförare för att möta den efterfrågan som finns, säger Erik Johansson.

Under sommaren testas Green Cargos nya sexaxliga Transmontanalok, som har en dragkraft upp till 3000 ton, motsvarande dubbelt så mycket som ett konventionellt RC-lok.

– Dessa kommer att bli en mycket viktig pusselbit i vår strävan att återta och stärka marknadsandelar inom branscher med tyngre transporter som skog och stål. Genom de nya loken tas ytterligare steg mot visionen att leverera hållbar järnvägslogistik i världsklass, avslutar Erik Johansson.

Kontaktpersoner:
Erik Johansson, tf Verkställande direktör och Finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 48
Sohana Josefsson, HR & Kommunikationsdirektör, Green Cargo, Tel: 010-455 55 93

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com