Följ Green Cargo

Delårsrapport Q1: Ökade godsvolymer, höjd punktlighet och nya transportuppdrag

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 08:00 CEST

Green Cargos nettoomsättning ökade med sju procent och uppgick till 1099 MSEK (1027). Koncernens resultat för det första kvartalet 2017 förbättrades med 22 MSEK jämfört med samma period förra året och uppgick till -2 MSEK. Resultatet påverkas positivt av en engångsintäkt kopplad till företagets fastighet i Eskilstuna men påverkas negativ av fortsatta etableringskostnader i Norge. Transportvolymerna fortsätter att öka och blev fyra procent högre än för första kvartalet förra året.

Första kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 099 MSEK (1 027)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2 MSEK (-24)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (-32)
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt värde av 225 MSEK (253).

Green Cargo startade det nya året positivt genom att under kvartalet teckna nya transportavtal till ett kontraktsvärde om 225 MSEK. Bland annat tecknades avtal med Maersk, Moelven och BillerudKorsnäs. Den svenska verksamheten har förbättrat sitt resultat och rörelsen i Norge har en ökande tågfyllnad med hög punktlighet.

– Utvecklingen under det första kvartalet visar tydligt att Green Cargo är på rätt väg. Nya affärer, höga säkerhetssiffor och kundnöjdheten som ligger på den högsta nivån sedan de veckovisa mätningarna började är tydliga tecken på detta. Att vi dessutom nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna kring förändrade arbetstider är mycket glädjande och utgör en viktig del i vårt arbete mot förbättrad lönsamhet, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

Green Cargo har intensifierat kvalitetsarbetet och det har lett till att leveransprecisionen på ett år har förbättrats från 87 procent till 94 procent, vilket är nära målet på 95 procent.

– Punktlighet är viktigt, inte bara för kunderna, utan även för kvaliteten i Green Cargos produktion. När punktligheten är hög är resurserna på rätt plats och i rätt tid. Att verksamheten löper enligt plan är grunden för en kostnadseffektiv produktion och en stabil leverans, säger Jan Kilström.

Efterfrågan på järnvägstransporter växer och det syns genom att transportvolymerna för koncernen ökade med fyra procent jämfört med motsvarande period 2016. Detta visar att hållbar logistik är ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Kontaktpersoner:

Jan Kilström, vd, Green Cargo, tel: 010-455 55 53
Henrik Backman, finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 49

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com